Dane biograficzne
 • Narodowość: polska
 • Miejsce urodzenia: Rzeszów
 • Stan cywilny: żonaty
 • Dwoje dzieci
Stopnie i tytuły naukowe
 • Prof. Pol.Śl. Dr hab. inż., Energetyka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
 • dr inż., Budowa i Eksploatacja Maszyn , Politechnika Śląska, 1987
 • mgr inż., Wydział Mechaniczny Energetyczny, Politechnika Śląska, 1979
Przebieg pracy zawodowej
 • Adiunkt, Politechnika Śląska, 1987
 • Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego, BIPROHUT, PROJEKTANT, 1987 (półetat, 1 rok)
 • Asystent Politechnika Śląska, Gliwice, 1980-87
 • Asystent stażysta, Politechnika Śląska, Gliwice, 1979-80
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe
Wykłady
 • termodynamika
 • technika cieplna
 • podstawy metrologii i technik eksperymentalnych
 • gospodarka energetyczna
 • systemy rurociągowe
Członkostwo w Komitetach i Komisjach Naukowych
 • Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Członek  Komitetów Naukowych i Organizacyjnych kilku konferencji
 • Członek zespołu recenzentów artykułów na międzynarodowej konferencji " Efficiency, Costs, Optimization and Environmental Impact of Energy Systems", Istanbul, July 11-14, 1995 i innych międzynarodowych konferencji
Recenzent artykułów naukowych w czasopismach 
 • Energy
 • Infrared Physics & Technology 
 • Energy Conversion and Management
 • Automation in Construction
 • Measurement Automation Monitoring
 • Innych
Działalność organizacyjna
 • Kierownik Laboratorium Techniki Cieplnej w Instytucie Techniki Cieplnej
 • Organizator prac modernizacyjnych w Laboratorium Techniki Cieplnej w części dydaktycznej i badawczej
 • Pomysłodawca, konstruktor i współwykonawca szeregu stanowisk dydaktycznych w Laboratorium Techniki Cieplnej
 • Inicjator, pomysłodawca i organizator szeregu prac modernizacyjnych w Instytucie Techniki Cieplnej
 • Organizator i Kierownik kilkunastu Studiów Podyplomowych oraz Kursów Specjalistycznych dla pracowników  zakładów przemysłowych