• gospodarka energetyczna w przemyśle
  • badania i diagnostyka termowizyjna obiektów
  • technika pomiarów termowizyjnych
  • wykorzystanie energii odpadowej
  • energetyka cieplna w metalurgii żelaza i miedzi
  • pomiary cieplnych własności materiałów