Terminy kolokwiów

termin główny pierwszego kolokwium: sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX
       I termin poprawkowy pierwszego kolokwium: sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX
    II termin poprawkowy pierwszego kolokwium:  sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX 

  

 

termin główny drugiego kolokwium:  sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX 
      I termin poprawkowy drugiego kolokwium:  sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX 

II termin poprawkowy drugiego kolokwium:  sala X-xxx, xxx XX xxx 2014, godz. XX:XX-XX:XX 

Wyniki kolokwiów/egzaminów
Wyniki kolokwiów kolokwiów można uzyskać:
  • po zalogowaniu się na stronę https://baza.itc.polsl.pl (do logowania należy podać 6-cio cyfrowy numer albumu - taki sam numer ma indeks lub legitymacja studenckiej),
  • osobiście,
  • telefonicznie,
  • e-mailem (zapytania proszę wysyłać na mój adres)
O przedmiocie
Materiały do zajęć dydaktycznych

treści zadań - stopień II 

  • ćwiczenia 1 - (pobierz plik PDF)

tablice

wykresy

inne materiały