biomedlab

 

Seminaria Laboratorium Inżynierii Biomedycznej

 

Przedmiotem cyklicznych spotkań - o nieformalnym, otwartym charakterze - jest dyskusja (w czasie i po prelekcji) na temat interesujących artykułów związanych z szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną. Celem zaś jest poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń, prezentacja własnych prac (w formie krótkich komunikatów i dyskusji), poszukiwanie nowych tematów prac badawczych oraz integracja grupy pracowników i studentów współpracujących wokół Laboratorium Inżynierii Biomedycznej.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Koordynacja spotkań:  Dr inż. Ziemowit Ostrowski


 

 Wkrótce odbędą się:


Spotkania zakończone:

 • 18 kwietnia 2016 (poniedziałek), g. 9:30, s.C-102 (Biblioteka ITC)
 • 8 marca 2011, g.12:15, s.102C
  • Ciąg dalszy dyskusji n.t.: D. Fiala, K.J. Lomas, and M. Stohrer A computer model of human thermoregulation for a wide range of environmental conditions: the passive system J Appl Physiol 87: 1957-1972, 1999
   (prelegent: Marek Rojczyk).
 • 23 listopada 2010, g.12:15, s.109C
  • Dyskusja n.t.: D. Fiala, K.J. Lomas, and M. Stohrer A computer model of human thermoregulation for a wide range of environmental conditions: the passive system J Appl Physiol 87: 1957-1972, 1999 (prelegent: Marek Rojczyk).
 • 26 października 2010, g.12:15, s.102C
  • Dyskusja n.t.: D. A. Nelson, S. Charbonnel, A. R. Curran, E. A. Marttila, D. Fiala, P. A. Mason, J. M. Ziriax, A High-Resolution Voxel Model for Predicting Local Tissue Temperatures in Humans Subjected to Warm and Hot Environments, J Biomech Eng (2009)131:041003-1  (prelegent: Ziemowit Ostrowski).
 • 22 czerwca 2010, godz. 13:15, s.109C
  • Dyskusja n.t.: C. Diao, L. Zhu and H. Wang, Cooling and Rewarming for Brain Ischemia or Injury: Theoretical Analysis, Ann Biomed Eng (2003) 31:346?353 (prelegent: Joanna Łaszczyk).
  • Komunikat: wyniki własnych obliczeń w nawiązaniu do w/w artykułu.
 • 29 kwietnia 2010, g.11:15, s.102C (Spotkanie inauguracyjne, organizacyjne).