• narciarstwo alpejskie (pom. instruktora PZN),
  • żeglarstwo (jachtowy sternik morski, motorowodny sternik morski, radiooperator SRC),
  • nurkowanie (SSI Speciality Diver),
  • curling (Mistrz Polski 2005, V-ce Mistrz Polski 2006-07),
  • windsurfing,
  • kino.