Finansowane przez UE oraz Norweski Mechanizm Finansowy
 • ENTHRAL - non-invasivE iN-vivo assessmenT Human aRtery wALls (Bezinwazyjne wyznaczanie sztywności ścian tętnic człowieka in vivo (Norweski Mechanizm Finsansowy) NCN GRIEG, 2020-2023
  Kierownik pakietu WP2
  Konsorcjanci: Norwegian University of Science and Technology oraz Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
  Koordynator: Politechnika Śląska, całkowity budżet projektu €1.5M
 • RECENT – Research Center for Energy and New Technologies (7PR), 2010 – 2013
  Kierownik pakietu WP4,  Theme 4, Capacities,
  Koordynator: Politechnika Śląska, całkowity budżet projektu €1.7M
 • INSPIRE – Optimization of Systems, Energy Management, and Environmental Impact  in Process Engineering (6PR), 2006 – 2009
  Praca przy organizacji i realizacji wybranych zadań, Marie Curie Actions
  Partner: Politechnika Śląska, całkowity budżet projektu ponad €3M
 • Centrum Doskonałości OPTI_ENERGY, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and Processes (5PR), 2003 – 2005
  Praca przy organizacji i realizacji wybranych zadań,
  Koordynator: Politechnika Śląska, budżet projektu €500k
Finansowane przez przemysł:
 • Analiza wymiany ciepła w promiennikowych systemach grzewczych, 2010
 • Opracowanie opinii na temat stosowania jasnych promiennikow podczerwieni do celow ogrzewania obiektow przemyslowych, 2013
 
Dydaktyczne:
 • Analiza, modelowanie i badanie in vitro przepływu czerwonych krwinek w kanałach urządzeń mikroprzepływowych, 2019-2020,
  opiekun główny, Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL (Project Based Learning), Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Śląska.
 • Budowa wirtualnego narzędzia do analizy zmian chorobowych zwężonych miażdżycowo tętnic wykorzystując numeryczną mechanikę płynów CFD, 2018-2019,
  opiekun pomocniczy, Projekt PBL (Project Based Learning) Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Politechnika Śląska
 • Projekt i wytworzenie mikroukładu w systemie mikroprzepływowej hodowli komórek ludzkich, 2018-2019,
  opiekun pomocniczy, Projket PBL (Project Based Learning) Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Politechnika Śląska

 

Finansowane ze źródeł krajowych (m.in. NCBiR, MNiSW, KBN)
 • Nowatorskie podejście do modelowania złożonych przepływów granularnych, 2019-2022
  wykonawca, OPUS, um. nr UMO-2018/31/B/ST8/02201 (NCN),
  Politechnika Śląska
 • Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych, 2019 –2020,
  wykonawca, Inkubator Innowacyjności+, um. nr RJO4/2019/II2.0-01, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej), Politechnika Śląska.
 • Aplikacyjne wykorzystanie układów mikroprzepływowych do badań rozwojowych nad nanocząstkami hydrożelowymi jako nośniki leków, 2019-2020,
  wykonawca, Inkubator Innowacyjności+, um. nr RJO4/2019/II2.0-03, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej), Politechnika Śląska.
 • Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków, 2019-2021
  wykonawca, OPUS15, um. nr UMO-2018/29/B/ST8/01490 (NCN),
  Politechnika Śląska
 • Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych, 2018-20121,
  wykonawca, OPUS14, um. nr UMO-2017/27/B/ST8/01046 (NCN),
  Politechnika Śląska
 • HOLTER TEMPERATUROWY - prototypowe mobilne urządzenie i metoda diagnostyczna wykorzystująca średnio (2h+) i długookresowy (24h+) wielopunktowy pomiar i rejestrację temperatury ciała w onkologii, rehabilitacji i ocenie komfortu cieplnego, 2017-2020,
  kierownik, Program Rozwoju Laboratoriów (finansowanie badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 • Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo, 2017-2018,
  wykonawca, Inkubator Innowacyjności+, um. nr 11/RJO5/17/18 Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (CITT Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Ślaskiej),
  Politechnika Śląska
 • Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych, 2015-2018,
  kierownik, OPUS7, um. nr 2014/13/B/ST8/04225 (NCN),
  Politechnika Śląska
 • TDSCOPE - Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciwnowotworowej, 2013-2015,
  wykonawca
  , um. nr  INNOTECH-K2/IN2/79/182947/NCBR/13 (NCBiR),
  konsorcjum: Juwena sp. z o.o. sp. k., Politechnika Śląska, Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach
 • Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, 2010 – 2015
  Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 - Zadanie badawcze nr 2
  wykonawca, program strategiczny nr SP/E/2/66420/10 (NCBiR),
  Politechnika Częstochowska
 • Model własności radiacyjnych gazów aktywnych optycznie, 2010 – 2012
  wykonawca, projekt badawczy własny nr N N512 317738 (MNiSW),
  Politechnika Śląska
 • Metoda projektowania tarcz hamulcowych maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia ich odporności cieplnej dla zwiększonych parametrów ruchowych-wydajnościowych górniczych wyciągów szybowych, 2009 – 2012
  wykonawca, projekt badawczy rozwojowy nr N R03 0006 06 (MNiSW) ,
  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji,  2006 – 2009
  wykonawca, projekt badawczy rozwojowy nr 0372/T02/2006/01 (MNiSW),
  Politechnika Śląska
 • Rozwiązywanie odwrotnych nieliniowych zadań przepływu ciepła z zastosowaniem metody optymalnej dekompozycji  ortogonalnej, 2006 – 2008
  wykonawca, projekt badawczy własny nr N512 033 31/3789  (MNiSW),
  Politechnika Śląska
 • Doskonalenie narzędzi matematycznych do rozwiązywania zadań radiacyjnego transportu energii, 2005 – 2008,
  wykonawca, grant nr 3 T10B 083 28 (KBN),
  Politechnika Śląska
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji kształtu ciał termosprężystych w obecności promieniowania cieplnego, 2000 – 2003
  wykonawca, grant nr 8 T10B 047 19 (KBN),
  Politechnika Śląska
 • Projekty w ramach badań własnych i statutowych, 2000 – nadal
  wykonawca w ponad 12 projektach, Politechnika Śląska