• modelowanie numeryczne procesów transportu ciepła i masy
  • rozwiązywanie zadań odwrotnych
  • zastosowania metody Proper Orthogonal Decomposition (POD)
  • optymalizacja z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (AI)
  • rozwiązywanie sprzężonych zagadnień transportu ciepła
  • inżynieriia bio-medyczna (bioCFD, transport ciepła w ciele ludzkim, termoregulacja, termofizjologia)
 
Tematyka badawcza - plakat
 słowa kluczowe: metody numeryczne, zadania odwrotne, proper orthogonal decomposition, modelowanie, bio-inżynieria, inżynieria biomedyczna, termoregulacja,  termofizjologia, ciśnienie tętnicze, przepływ krwi, BEM, FEM, FVM, CFD, CAD/CAE, POD, bioCFD  Tematyka badawcza - Plakat