Ścisła współpraca (wspólne publikacje) z
Wykłady zaproszone
  • Invited Keynote Lecture, WCCM8-ECCOMAS 2008 Joint 8th World Congress of Computational Mechanics and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Venice, Italy, 20 June - 4 July 2008.
Wykłady/odczyty/seminaria na uniwersytetach zagranicznych
Stypendia programów międzynarodowych / zatrudnienie na uniwersytetach zagranicznych
 Recenzent czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych
Organizacja międzynarodowych seminariów i konferencji
  • Numerical Heat Transfer 2005 Eurotherm 82 Seminar, Kraków, 2005 (jako recenzent i organizator)
  • Advanced numerical techniques in energy transfer Międzynarodowe warsztaty dla doktorantów, 2004 (jako prowadzący zajęcia i organizator)