Wystąpienia/Prezentacje

International Conference on Optimization Using Exergy-Based Methods and Computational  Fluid Dynamics, Berlin, Germany, 20-23 October 2009
"Measurements of kinetic parameters of coal char and biomass char"
INSPIRE Meeting in Athens, Greece, 5-8 May 2009
"Coal and biomass combustion in Drop Tube Reactor"
Seminarium Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, Zakopane, maj 2008
"Chromatografia"
 
        Publikacje
Materiały konferencyjne:A. Katelbach-Woźniak, M. Widuch-Gottschling, A. Oksanen, A. Szlęk " Measurements of kinetic parameters of coal char and biomass char", Berlin, 2009