• Zgazowanie biomasy; analiza jakościowa i ilościowa smół ze zgazowania
  • Spalanie biomasy, wyznaczanie parametrów kinetycznych