Journal papers / Artykuły w czasopismach
 1. Rusinowski H., Plis M., Milejski A. Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych, Rynek Energii 5/108 (2013), pp. 57-62
 2. Rusinowski H., Plis M., Szega M., Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze, Rynek Energii nr 6(109)/2013, s. 103-106 
 3. Rusinowski H., Plis M., Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego, Rynek Energii nr 5(120)/2015, s. 31-37

 4. Plis M., Rusinowski H., Analiza numeryczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach eksploatacji,Rynek Energii nr 6(121)/2015, s. 47-52
 5. Plis M., Rusinowski H., Adaptive simulation model of a double-pressure heat recovery steam generator for current optimization in control systems. IEEE Transactions on Industry Applications. Vol 53, No. 1, 2017, pp. 530-537
 6. Plis M., Rusinowski H., Modelowanie matematyczne obiegu parowo-wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej, Rynek Energii nr 5(126)/2016, s. 58-63
 7. Plis M., Rusinowski H., Mathematical modelling of an axial compressor in a gas turbine cycle. Journal of  Power Technologies. Vol 96, No 3 (2016)
 8. Plis M., Rusinowski H., Predictive, adaptive model of PG 9171E gas turbine including control algorithms. Energy, Vol 126 pp. 247-255, 2017
 9. Plis M., Rusinowski H., A mathematical model of an existing gas-steam combined heat and power plant for thermal diagnostic systems, Energy, Vol 156 pp. 606-619 2018
 10. Palacz M., Hajda M., Smołka J., Plis M., Nowak A. J., Banasiak K., A gas ejector for CO2supercritical cycles, Energy, Vol 163 pp. 1207-1216, 2018
 11. Rusinowski H., Plis M., Mathematical modelling of thermal processes by the use of regression and neural models. Archives of Thermodynamics 39(3), pp. 111-127. 2018
 12. Plis M., Rusinowski H., Identification of mathematical models of thermal processes with reconciled measurement results, Energy, Vol. 177, June 2019, pp. 192-202. 
 13. Rusinowski H., Plis M.,  Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacjiRynek Energii nr 3(142)/2019, s. 1-7
 
Refereed conference papers / Recenzowane artykuły konferencyjne

 

 1. Rusinowski H., Plis M., Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych, Rynek Ciepła 2012. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2012, 377-394
 2. Rusinowski H., Plis M., Szega M., Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze, Rynek Ciepła 2013. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2013, 107-114

 3. Zdun M., Rusinowski H., Plis M,. Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex, GRE 2014, Nowa Energia, Szczyrk 2014.

 4. Rusinowski H., Plis M,. Zdun M., Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex, GRE 2014, Nowa Energia, Szczyrk 2014.

 5. Rusinowski H., Plis M., Diagnostyka cieplna eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; Materiały i Studia, Polski Mix Energetyczny, Ustroń 2014.

 6. Rusinowski H., Plis M., Ocena energetyczna eksploatacji kotła fluidalnego opalanego biomasą z recyrkulacją spalin,; Materiały i Studia, XX Konferencja kotłowa, Szczyrk 2014.

 7. Rusinowski H., Plis M., Mathematical modelling of biomass fired fluidized bed boiler. Proceedings of the 16thInternational Carpathian Control Conference, pp. 315-320, Szilvásvárad, Hungary, May 27-30, 2015

 8. Plis M., Rusinowski H., Mathematical modelling of single pressure heat recovery steam generator. Proceedings of the 16thInternational Carpathian Control Conference, pp. 315-320, Szilvásvárad, Hungary, May 27-30, 2015

 9. Plis M. Analiza egzergetyczno-energetyczna kotła odzyskowego dwuciśnieniowego dla potrzeb diagnostyki cieplnej. IV Międzyuczelniane Seminarium Doktorantów. 12-14 czerwca 2015. Ustroń

 10. Plis M., Rusinowski H.,Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wykorzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjncyh,Rynek Ciepła 2015. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2015,81-93

 11. Plis M., Rusinowski H., Modelowanie matematyczne sprężarki osiowej w zespole turbiny gazowej. Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2016. 20-22 kwietnia 2016,  Zawiercie, Jura Krakowsko-Częstochowska.

 12. Plis M., Modelowanie matematyczne zespołu turbiny gazowej. Materiały Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cipelnej oraz Alternative Fuels Energy MSc program. 18-20 maj 2016, Szczyrk

 13. Rusinowski H., Plis M., Mathematical model of steam turbine for thermal diagnostic systems. Proceedings of the 17thInternational Carpathian Control Conference, pp. 630-634, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 29 - June 1, 2016 

 14. Plis M., Rusinowski H., Modelling and simulation of the effect of ambient parameters on the performance of a gas turbine combined cycle power plant. Proceedings of the 17thInternational Carpathian Control Conference, pp. 590-595, Tatranská Lomnica, Slovak Republic, May 29 - June 1, 2016

 15. Plis M. Adaptacyjny, symulacyjny model turbiny gazowej o mocy 125.4 MWe z uwzględnieniem algorytmów sterowaniaV Międzyuczelniane Seminarium Doktorantów. 9-11 czerwca 2016. Biełobrzegi
 16. Plis M., Rusinowski H., Predictive, adaptive model of PG9171E gas turbine including control algorithms. Proceedings of the 4th International Conference Contemporary Problem of Thermal Engineering 2016, pp. 999-1008, Katowice, Poland, September 13-16, 2016
 17. Kasprzyk S., Rusinowski H., Plis M., Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie kogeneracyjnym z silnikiem tłokowym. Rynek Ciepła 2016. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2016,43-49
 18. Kasprzyk S., Rusinowski H., Plis M., Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie z kotłem i turbiną parową. Rynek Ciepła  2016. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2016, 50-56
 19. Plis M., Rusinowski H., Modelowanie matematyczne obiegu parowo-wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej, Rynek Ciepła  2016. Materiały i studia (red. Kaproń H.), Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2016, 92-98
 20. Rusinowski H., Plis M., Modelowanie matematyczne procesów energetycznych z wykorzystaniem modeli regresyjnych i neuronowych. XXIII Zjazd Termodynamików 2017, 19-22  września 2017, Beskid Śląski

 21. Plis M., Rusinowski H., Ocena wpływu zmiany parametrów powietrza na wlocie do sprężarki bloku gazowo-parowego na wskaźniki oceny energetycznej eksploatacji. XXIII Zjazd Termodynamików 2017, 19-22 września 2017, Beskid Śląski

 22. Plis M. Rusinowski H., Identification of mathematical models of thermal processes by the usage of reconciled measure results. Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problem of Thermal Engineering 2018, Gliwice, Poland, September 19-21, 2018
 23. Rusinowski H., Plis M. Modelowanie matematyczne dla diagnostyki i optymalizacji eksploatacji kotłów z wykorzystaniem rachunku wyrównawczego Materiały i Studia, XIII Konferencja kotłowa, Szczyrk 2018.
 1. Plis M., Rusinowski H., Adaptive simulation model of a double-pressure heat recovery steam generator for current optimization in control systems. IEEE Transactions on Industry Applications. Vol 53, No. 1, 2017, pp. 530-537