• Modelowanie matematyczne procesów cieplnych
  • Zaawansowana walidacja pomiarów z wykorzystaniem metod rachunku wyrównawczego
  • Diagnostyka cieplna bloków kondensacyjnych i ciepłowniczych
  • Modelowanie matematyczne maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem wyników pomiarów
  • Optymalizacja procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w blokach parowych i gazowo-parowych,
  • Modelowanie matematyczne kotłów parowych opalanych węglem kamiennym i biomasą
  • Diagnostyka układów gazowo-parowych