• Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Start 2017

 

  • Pierwsze miejsce w kategorii "Najlepszy Warsztat Naukowy", Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, Politechnika Śląska, 14.12.2012