• Przepływy wielofazowe
  • Numeryczna mechanika płynów
  • Modelowanie przepływu dwutlenku węgla w eżektorach
  • Pomiary cieplne procesu topienia metali w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem
  • Pomiary pola prędkości i temperatury wew. komory do mrożenia produktów spożywczych