• Modelowanie układów i systemów energetyki zawodowej.
  • Wspomaganie procesów inwestycyjnych w energetyce.
  • Audyting energetyczny w przemyśle.