O przedmiocie
  • karta przedmiotu (pobierz plik PDF)
  • instrukcja BHP (pobierz plik PDF)
  • regulamin sieci komputerowej ITCS (pobierz plik PDF)
  • regulamin i harmonogram dla zajęć laboratoryjnych (pobierz plik PDF)
Materiały do zajęć dydaktycznych
  • zadanie wprowadzające (pobierz plik PDF oraz XLS)
  • zadanie dla PiSE (pobierz plik PDF)
  • zadanie dla MiE (pobierz plik PDF)
  • prezentacja z zajęć laboratoryjnych (pobierz plik PDF)
Literatura
  • Janusz Skorek, Jacek Kalina: Gazowe układy kogeneracyjne. Rodział 15: Podstawy oceny opłacalności gazowych ikładów kogeneracyjnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
  • Waldemar Rogowski: Rachunek efektywności inwestycyjnej. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, 2008.