Rozdziały w książkach i monografiach / Chapters in books and monographs

 1. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Paweł Gładysz: Rozdział 5 pt. Cumulative Calculus and Life Cycle Evaluation w książce: Thermodynamics for Sustainable Managment of Natural Resources, Green Energy and Technology. Pod redakcją Stanek W., Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017.
 2. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Rozdział 10 pt. Computable Examples of the Application of "Input-Output" Models of Energy Production Systems w książce: Thermodynamics for Sustainable Managment of Natural Resources, Green Energy and Technology. Pod redakcją Stanek W., Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017.
 3. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Rozdział 16 pt. Thermo-ecological Evaluation of Advanced Coal-Fired Power Technologies w książce: Thermodynamics for Sustainable Managment of Natural Resources, Green Energy and Technology. Pod redakcją Stanek W., Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017.
 4. Andrzej Ziębik, Wojciech Stanek, Paweł Gładysz: Rozdział 18 pt. Thermo-ecological System Analysis as a Tool Supporting the Analysis of the National Energy and Environmental Policy w książce: Thermodynamics for Sustainable Managment of Natural Resources, Green Energy and Technology. Pod redakcją Stanek W., Wydawnictwo Springer International Publishing, 2017.
 5. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Rozdział 4 pt. System Exergy Analysis of an Oxy-Fuel Combustion Power Plant Integrated with CO2 Capture, Transport and Storage w książce: Exergy. Performance, Technologies and Applications. Pod redakcją Duncan M., Wydawnictwo Nova Science Publishers Inc, New York 2016.
 6. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Rozdział 18 pt. Analiza LCA elektrowni ze spalaniem tlenowym zintegrowanej z wychwytem CO2 w monografii: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Część IV. Pod redakcją Nowak W., Ściązko M., Czakiert T., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie nr 301, Częstochowa 2015.
 7. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Rozdział 7 pt. Analiza systemowa integracji tlenowni z blokiem energetycznym pracującym według technologii spalania tlenowego w monografii: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego. Pod redakcją Nowak W., Chorowski M., Czakiert T., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie nr 300, Częstochowa 2014.
 8. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Rozdział 20 pt. Analysis of the cumulative exergy consumption of an integrated oxy-fuel combustion power plant w monografii: Modern Energy Technologies, Systems and Units. Pod redakcją Taler J., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
 9. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Rozdział 12 pt. Analizy systemowe spalania tlenowego węgla w monografii: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Pod redakcją Nowak W., Czakiert T., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie nr 230, Częstochowa 2012.

Artykuły w czasopismach / Journal papers

 1. Paweł Gładysz, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Sławomir Sładek, Andrzej Szlęk: Thermo-ecological evaluation of an integrated mild-oxyfuel combustion power plant with CO2 capture, utilization and storage - case study for Poland. Energy, 2017, doi
 2. Zbigniew Buliński, Ireneusz Szczygieł, Tomasz Krysiński, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Paweł Gładysz, Adam Kabaj: Finite time thermodynamic analysis of small alpha-type Stirling engine in non-ideal polytropic conditions for recovery of LNG cryogenic exergy. Energy, 2017, https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.10.026.
 3. Mateusz Świerzewski, Paweł Gładysz: Environmental and economic assessment of a biomass-based cogeneration plant: Polish case study. MAZOWSZE Studia Regionalne nr 22/2017, doi: 10.21858/msr.22.07
  Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System effects of primary energy reduction connected with operation of the CHP plants. Archives of Thermodynamics, Vol. 38(2017), No. 2, pp. 61-79.
 4. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza termodynamiczna zastosowania zasobników ciepła w układzie regeneracji niskoprężnej bloków energetycznych. Energetyka 8(2017), pp. 367-375.

 5. Paweł Gładysz, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Gabriel Węcel, Øyvind Langørgen: Thermodynamic assessment of an integrated mild oxyfuel combustion power plant. Energy 2017, http://doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.117
 6. Wojciech P. Adamczyk, Ryszard A. Białecki, Mario Ditaranto, Paweł Gładysz, Nils Erland L. Haugen, Anna Katelbach-Wozniak, Adam Klimanek, Sławomir Sładek, Andrzej Szlęk, Gabriel Węcel: CFD modeling and thermodynamic analysis of a concept of a MILD-OXY combustion large scale pulverized coal boiler. Energy 2017, http://doi.org/10.1016/j.energy.2017.03.130
 7. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Environmental analysis of bio-CCS in an integrated oxy-fuel combustion power plant with CO2 transport and storage. Biomass and Bioenergy 85(2016), pp. 109-118.
 8. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2. Energetyka 2(2016), pp. 67-77.
 9. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Thermoecological analysis of an oxy-fuel combustion power plant integrated with a CO2 processing unit. Energy 88(2015), pp. 37-45.
 10. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Life cycle assessment of an integrated oxy-fuel combustion power plant with CO2 capture, transport and storage - Poland case study. Energy 92(2015), pp. 328-340.
 11. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Complex exergy analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant with CO2 transport and storage. Journal of Power Technologies 95(1) (2015), pp. 23-31.
 12. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Uzasadnienie termodynamiczne krajowej i unijnej polityki energetycznej - analiza porównawcza. Energetyka 9(2015), pp. 569-577.
 13. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza skumulowanych strat egzergii zintegrowanej elektrowni pracującej według technologii spalania tlenowego. Rynek Energii 1(110), 2014
 14. Andrzej Ziębik, Michał Warzyc, Paweł Gładysz: Determination of the optimal structure of repowering a metallurgical CHP plant fired with technological flue gases. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59(2014), Issue I, pp. 105-116.
 15. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: The influance of biomass co-firing on the optimal coefficient of the share of cogeneration in a district heating system. Archives of Thermodynamics, Vol. 35(2014), No. 1, pp. 99-115.
 16. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analysis of cumulative energy consumption in an oxy-fuel combustion power plant integrated with a CO2 processing unit. Energy Conversion and Management, Vol 87(2014), pp. 1305-1314.
 17. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System approach to the analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant. Archives of Thermodynamics, Vol. 35(2014), No. 1, pp. 39-58.
 18. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Complex analysis of the optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating systems. Energy 62(2013), pp. 12-22.
 19. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analysis of the cumulative exergy consumption of an integrated oxy-fuel combustion power plant. Archives of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No. 3, pp. 105-122.
 20. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating systems. Energy 45(2012), pp. 220-227.
 21. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System approach to the energy analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant. Rynek Energii 4(101), 2012.
 22. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Optimal coefficient of the share of cogeneration in the district heating system cooperating with thermal storage. Archives of Thermodynamics, Vol. 32(2011), No. 3, pp. 71-87.

Recenzowane artykuły konferencyjne / Refereed conference papers

 1. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating systems. The 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 4-7 July 2011, Novi Sad, Serbia.
 2. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Repowering of metallurgical CHPs. Procedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, 4-7 September 2011, Poznań, Poland.
 3. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: State of the art for Oxy-Fuel Combustion. International Conference of Carbon Reduction Technologies, CaRe_Tech 2011, 19-22 September 2011, Polish Jurassic Highland, Poland.
 4. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System Approach to the Energy Analysis of an Integrated Oxy-Fuel Combustion Power Plant. The 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 25-29 September 2011, Dubrovnik, Croatia.
 5. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Systems analysis of exergy losses in an integrated Oxy-Fuel Combustion power plant. The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems,  26-29 June 2012, Perugia, Italy.
 6. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Influence of biomass co-firing on the optimal coefficient of the share of cogeneration in district heating system. The XIVth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, 6-9 September 2012, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, Poland.
 7. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Complex analysis of the optimal coefficient of the share of cogeneration in a district heating system. The 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering,18-20 September 2012, Gliwice, Poland.
 8. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analysis of cumulative energy consumption in an oxy-fuel combustion power plant integrated with a CO2 processing unit. The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 22-27 September 2013, Dubrovnik, Croatia.
 9. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza egzergochłonności skumulowanej zintegrowanej elektrowni pracującej według technologii spalania tlenowego. III Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, 16 - 18.10.2013, Krakow, Poland.
 10. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza skumulowanych strat egzergii zintegrowanej elektrowni pracującej według technologii spalania tlenowego. XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, 10 - 13.12.2013, Warszawa, Poland.
 11. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Thermoecological analysis of an oxy-fuel combustion power plant integrated with a CO2 processing unit. The 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, simulation and Environmental Impact of Energy systems, June 15-19, 2014, Turku, Finland.
 12. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Thermodynamic motivation of EU energy policy and its comparison in this aspect with Polish energy policy. The 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, simulation and Environmental Impact of Energy systems, June 15-19, 2014, Turku, Finland.
 13. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Life cycle assessment of an integrated oxy-fuel combustion power plant with CO2 capture, transport and storage. The 1st South East European Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Enviroment Systems, June 29–July 4, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia.
 14. Paweł Gładysz: Dedicated programme for system analysis of integrated oxy-fuel combustion power plants. The 1st South East European Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Enviroment Systems, June 29–July 4, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia (tylko abstrakt).
 15. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Environmental analysis of biomass co-firing in an integrated oxy-fuel combustion power plant. The XVth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. September 10-13, 2014, Międzyzdroje, Poland.
 16. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System approach to the analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant. XXII Zjazd Termodynamików, 23 - 27.09.2014, Polańczyk, Polska.
 17. Paweł Gładysz, Andrzej Ziębik: Complex exergy analysis of an integrated OFC power plant. Konferencja Polski Mix Energetyczny, 15-17.10.2014, Ustroń, Poland.
 18. Paweł Gładysz, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska: Thermodynamic assessment of an integrated mild oxyfuel combustion power plant – preliminary study. The 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems,  19-23 June 2016, Portoroz, Slovenia.

 19. Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Wojciech Stanek: Environmental analysis of an integrated mild-oxyfuel combustion power plant with CO2 capture, utilization and storage. The 2nd South East European Conference On Sustainable Development Of Energy, Water And Enviroment Systems, 15-18 June 2016, Piran, Slovenia.

 20. Paweł Gładysz, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Øyvind Langørgen: Thermo-ecological evaluation of mild oxyfuel combustion power plant. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 21. Lucyna Czarnowska, Wojciech Stanek, Paweł Gładysz: Local And Global Impact Of Emission Released To Air From An Integrated Mild  Oxyfuel Combustion Power Plant – Methodology. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 22. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: System effects of primary energy reduction connected with operation of the CHP plants. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 23. Wodzisław Piekarczyk, Krzysztof Gosiewski, Paweł Gładysz, Wojciech Stanek: Combined Cooling, Heat And Power From Ventilation Air Methane - An Exergy And Thermo-Ecological Analysis. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 24. Zbigniew Buliński, Ireneusz Szczygieł, Tomasz Krysiński, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska: Performance Analysis Of The Small Scale α-Type Stirling Engine Using CFD Tools. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 25. Mateusz Świerzewski, Paweł Gładysz: Biomass-Fired CHP Plants - Energy, Economic And Ecological Assessment - Poland Case Study. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 26. Ireneusz Szczygieł, Zbigniew Buliński, Tomasz Krysiński Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Paweł Gładysz: Thermodynamic Analysis Of Alpha-Type Stirling Engine In Non-Ideal Polytropic Conditions. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16 September 2016, Katowice, Poland.

 27. Wojciech Adamczyk, Ryszard Białecki, Lucyna Czarnowska, Mario Ditaranto, Paweł Gładysz, Nils Erland Haugen, Anna Katelbach-Woźniak, Adam Klimanek, Øyvind Langørgen, Sławomir Sładek, Wojciech Stanek, Andrzej Szlęk, Gabriel Węcel: MILD oxy-fuel combustion applied to coal fired power plants with CO2 capture. The 9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage, 12-14 June 2017, Trondheim, Norway.
 28. Paweł Gładysz, Mateusz Świerzewski: Analiza energetyczna i ekologiczna elektrociepłowni zasilanej biomasą z wychwytem CO2. XXIII Zjazd Termodynamików, 19-22.09.2017, Ustroń, Polska.
 29. Mateusz Kawecki, Paweł Gładysz: Analiza energetyczna i egzergetyczna obiegu Braytona z CO2 jako czynnikiem roboczym. XXIII Zjazd Termodynamików, 19-22.09.2017, Ustroń, Polska.
 30. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analiza techno-ekonomiczna zastosowania zasobnika wody sieciowej w uciepłownionym bloku energetycznym na przykładzie bloku „200”. XXIII Zjazd Termodynamików, 19-22.09.2017, Ustroń, Polska.

Inne / Other

 1.  Paweł Gładysz: Analizy systemowe zintegrowanego układu tlenowego spalania węgla. Zebranie Zakładu Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa, 26.02.2013, Gliwice, Polska.
 2. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analizy systemowe zintegrowanej elektrowni pracującej według technologii spalania tlenowego. Seminarium problemowe: Strategiczny Program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Zadanie nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". 09.07.2013, Gliwice, Polska.
 3. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Etap 46(6.5) Analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii zintegrowanego układu oxy-spalania - opracowanie algorytmu i kodu komputerowego. III Konferencja naukowo-badawcza: Strategiczny Program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Zadanie nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". 26 - 28.06.2013, Kroczyce, Polska.
 4. Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska: Oprogramowanie SimaPro oraz Ebsilon Professional - prezentacja możliwości oraz przykładów wykorzystania. Prace z zakresu LCA realizowane w ITC. Zebranie Zakładu Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa, 25.02.2014, Gliwice, Polska.
 5. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Analizy systemowe bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym. Sympozjum Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Prof. Stanisława Ochęduszki, 14 - 16.04.2014, Szczyrk, Polska.
 6. Paweł Gładysz: Analizy systemowe zintegrowanego układu tlenowego spalania węgla. III Seminarium Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Kierunku Energetyka, 30.05 - 01.06.2014, Złoty Potok, Polska.
 7. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Etap 46(6.5) Analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii zintegrowanego układu oxy-spalania - opracowanie algorytmu i kodu komputerowego. IV Konferencja naukowo-badawcza: Strategiczny Program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Zadanie nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". 09 - 10.06.2014, Warszawa, Polska.
 8. Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz: Etap 54(6.6) Systemowa analiza ekologiczna zintegrowanego układu oxy-spalania oparta o wskaźniki kosztu termoekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju w pełnym cyklu istnienia. IV Konferencja naukowo-badawcza: Strategiczny Program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Zadanie nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2". 09 - 10.06.2014, Warszawa, Polska.
 9. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela (red.): Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. Gliwice – Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016.