• Modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych.
  • Wykorzystanie energii odpadowej i poprawa efektywności energetycznej.
  • Analiza termo-ekologiczna i termo-ekonomiczna.
  • Analiza środowiskowa w pełnym cyklu istnienia.
  • Analiza egzergetyczna procesów cieplnych.
  • Czyste technologie węglowe.
  • Zagadnienia gospodarki skojarzonej.
  • Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej.
  • Funkcjonowanie rynku energii oraz system EU ETS.