Zasady i zalecenia


Nazewnictwo studiów

Uprzejmie przypominamy, że Art. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późń. zm. precyzyjnie określa formę i nazewnictwo studiów. W związku z powyższym bardzo prosimy o stosowanie następujących skrótów nazw:

 

 Forma studiów  Tytuł Obowiązująca nazwa 
Stacjonarne jednolite magisterskie   mgr S j m 
 Stacjonarne I stopień  inż., lic.  S I
Stacjonarne II stopień   mgr  S II
 Niestacjonarne I stopień wieczorowe  inż., lic.  N I w
 Niestacjonarne I stopień zaoczne  inż., lic.  N I z
 Niestacjonarne II stopień wieczorowe mgr   N II w
Niestacjonarne II stopień zaoczne   mgr N II z 
Niestacjonarne II stopień eksternistyczne   mgr N II e 
III doktoranckie   dr  III d

Karty obciążenia dydaktycznego

 

Karty obciążenia dydaktycznego dostępne są w formie elektronicznej poprzez nawiązania połączenia szyfrowanego:
https://sots.polsl.pl/SOD.pracownik

 


Certyfikat osobisty pracownika Politechniki Śląskiej

 

W celu zatwierdzenia karty obciążenia dydaktycznego, jak również jej weryfikacji w trakcie roku akademickiego należny posiadać ważny certyfikat osobisty pracownika Politechniki Śląskiej:
https://certyfikat.polsl.pl/


Dodatkowe informacje na temat certyfikatów można znaleźć na stronie:
http://www.polsl.pl/Jednostki/RJP2-CK/FAQ/Strony/faq-certyfikaty_osob.aspx

 


Lista promotorów projektów inżynierskich oraz prac magisterskich w roku akademickim 2016-2017:

Dyplomanci ITC

Uwaga: może wystąpić problem z otwieraniem faktycznego pliku warto wykorzystać skrót CTRL+F5 do "odświeżenia zawartości".


Baza ocen na rok akademicki 2016/2017:

https://oceny.itc.polsl.pl/baza_1617/bs.php


Baza ocen na rok akademicki 2015/2016: 
http://157.158.27.12/baza/baza_1516/bs.php