Pracownicy dydaktyczni Instytutu Techniki Cieplnej prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia tablicowe, projekty, laboratoria, seminaria) na sześciu kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Energetyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Ochrona Środowiska
 • Biotechnologia

Na kierunkach Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka oraz Biotechnologia zajęcia prowadzone są zarówno na studiach inżynierskich, jak i na studiach magisterskich. Na kierunkach Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Ochrona Środowiska nasz Wydział prowadzi jedynie studia inżynierskie. Szczegóły odnośnie planów studiów znaleźć można pod tym adresem.

 

Instytut Techniki Cieplnej prowadzi także sporo zajęć dydaktycznych w języku angielskim. W szczególności są to zajęcia dla niewielkiej grupy studiującej na Studiach Międzykierunkowych (tzw. Makrokierunek) Energy and Environmental Engineering.

 

Należy również podkreślić, że pracownicy ITC prowadzą zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach zaocznych, w Gliwicach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku. Nawiązując do tzw. standardów kształcenia zajęcia prowadzone przez pracowników ITC można uszeregować w następujące grupy:

 • zajęcia niosące treści podstawowe
 • zajęcia kierunkowe
 • zajęcia specjalizacyjne

Zajęcia specjalizacyjne związane są generalnie ze specjalnościami prowadzonymi przez nasz Instytut. Aktualnie Instytut prowadzi następujące specjalizacje:

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia I stopnia

 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Energetyka komunalna

Studia II stopnia

 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Inżynieria środowiska w energetyce
 • Energetyka komunalna

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia

 • Technika samochodowa
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Inżynieria jądrowa
 • Metody komputerowe w projektowaniu

Studia II stopnia

 • Chłodnictwo

Kierunek: Energetyka

Studia I stopnia

 • Procesy i systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Diagnostyka cieplna w energetyce
 • Metody komputerowe w energetyce

Studia II stopnia

 • Cieplne systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa

 • aktualnie ITC nie opiekuje się żadną specjalnością na tym kierunku

Kierunek: Biotechnologia

 • aktualnie ITC nie opiekuje się żadną specjalnością na tym kierunku

Kierunek: Ochrona Środowiska

Studia I stopnia

 • Ochrona Środowiska w Energetyce

Studia II stopnia

 • Ochrona Środowiska w Energetyce

Studia Międzykierunkowe: Energy and Environmental Engineering   

Studia I stopnia

 • Environmental Protection in Energy Engineering

Studia II stopnia

 • Computer Aided Energy Engineering

Instytut prowadzi znaczną liczbę zajęć laboratoryjnych dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale. Wspierają one wykłady oraz ćwiczenia tablicowe z określonych przedmiotów. Bliższe informacje na ten temat znaleźć można w programach przedmiotów prezentowanych przez poszczególnych wykładowców.

 

ITC wspomaga również praktyki studenckie, zarówno wakacyjne jak i indywidualne, umożliwiające specjalizacje studenta.