• Struktura budżetu Instytutu Techniki Cieplnej w roku 2012 w mln zł
 Image 
  • Granty własne, promotorskie, rozwojowe i unijne uzyskane od roku 2000
 Image 
  • Projekty wykonane dla partnerów przemysłowych od roku 2000
 Image 
  • Struktura zatrudnienia w kolejnych latach
 Image 
  • Obronione habilitacje i doktoraty od roku 2001
 Image 
  • Działalność naukowa i organizacyjna od roku 2001
       Zorganizowane konferencje          28    
       Artykuły w czasopismach        386 
       Artykuły na konferencjach zagranicznych              114
       Artykuły na konferencjach krajowych        181
       Książki          42
       Patenty krajowe          10