biomedlab 

 Pracownia Inżynierii Biomedycznej Katedry Techniki Cieplnej

dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski

 

 biomedLab Cardiovascular Biomechanics    biomedLab Thermal Physiology    biomedLab uFluidics

 

 

PRZEPŁYW KRWII (bioCFD) - TRANSPORT BIOCIEPŁA - FIZJOLOGIA TERMICZNA - MICROFLUIDICS

 

Realizowane projekty:

 1. Bezinwazyjne wyznaczanie sztywności ścian tętnic człowieka in vivo - ENTHRAL - non-invasivE iN-vivo assessmenT Human aRtery wALls,
  2020-2023,
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Zespół projektowy: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowskidr hab. inż Wojciech Adamczyk, prof. dr hab. inż. Ewa Piętka (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr. hab. inż. Wojciech Wolański (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Jan Juszczyk (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Kamil Joszko (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Bożena Gzik-Zroska (Wydział Inżynierii Biomedycznej),  
  Konsorcjanci: prof. dr Leif Rune Hellevik (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim),
  dr Adam Golda (Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach),
  GRIEG (Norway Grants), um. nr UMO-2019/34/H/ST8/00624 (NCN), Politechnika Śląska
 2. Analiza, modelowanie i badanie in vitro przepływu czerwonych krwinek w kanałach urządzeń mikroprzepływowych,
  2019-2020,
  Opiekun główny: dr inż. Ziemowit Ostrowski, Opiekunowie pomocniczy: dr inż. Sebastian Student (Wydział AEI), dr inż. Kazimierz Gut (Wydział Elektryczny),
  Indywidualne Programy Studiów realizo-wane w formie PBL (Project Based Learning), Politechnika Śląska jako Centrum No-woczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Śląska.
 3. Aplikacyjne wykorzystanie układów mikroprzepływowych do badań rozwojowych nad nanocząstkami hydrożelowymi jako nośniki leków,
  2019-2020,
  Kierownik: dr inż. Sebastian Student (Wydział AEI). Zespół projektowy: dr inż. Ziemowit Ostrowski,
  dr hab. inż. Ilona Wandzik (Wydział Chemiczny).
  Inkubator Innowacyjności+, um. nr xx/RJO5/xx/xx, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej), Politechnika Śląska.
 4. Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków
  2019-2021
  http://www.itc.polsl.pl/brain_cooling
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak
  Zespół projektowy: dr inz. Ziemowit Ostrowski, dr inż. Marek Rojczyk, dr n.med. Wojciech Walas (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu), dr hab. Zenon Halaba (Uniwersytet Opolski),
  OPUS15 um. nr UMO-2018/29/B/ST8/01490 (NCN),
  Politechnika Śląska
 5. Budowa wirtualnego narzędzia do analizy zmian chorobowych zwężonych miażdżycowo tętnic wykorzystując numeryczną mechanikę płynów CFD,
  2018-2019,
  Opiekun główny: dr hab inż. Wojciech Adamczyk
  Opiekunowie pomocniczy: dr hab. inż. Wojciech Wolański (Wydział IB), dr inż. Marek Rojczyk
  PBL (Project Based Learning), Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Politechnika Śląska
 6. Projekt i wytworzenie mikroukładu w systemie mikroprzepływowej hodowli komórek ludzkich,
  2018-2019,
  Opiekun główny: dr inż. Sebastian Student (Wydział AEI)
  Opiekunowie pomocniczy: dr hab. inż. Ilona Wandzik (Wydział Chemiczny), dr inż. Ziemowit Ostrowski
  PBL (Project Based Learning)Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Politechnika Śląska
 7. Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych,
  2018-2021,
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
  Zespół projektowy: dr inz. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż Wojciech Adamczyk, dr inż. Marek Rojczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak, dr n. med. Jan Głowacki  (ŚCCS Zabrze), dr n. med. Jarosław Wasilewski (ŚCCS Zabrze), prof dr hab. n. med. Mariusz Gąsior  (ŚCCS Zabrze)
  OPUS14, um. nr  UMO-2017/27/B/ST8/01046 (NCN),
  Politechnika Śląska
 8. Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo, 2017-2018,
  Kierownik: dr inż. Sebastian Student (Wydział AEI), wykonawcydr inż. Ziemowit Ostrowski
  dr hab. inż. Ilona Wandzik (Wydział Chemiczny)
  Inkubator Innowacyjności+, um. nr 11/RJO5/17/18 Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach (CITT Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Ślaskiej),
  Politechnika Śląska
 9. Budowa stanowiska badawczego do walidacji i kwantyfikacji modelu numerycznego przeznaczonego do prowadzenia wirtualnych zabiegów chirurgicznych
  2018-2021,
  Kierownik: dr hab inż. Wojciech Adamczyk
  Program Rozwoju Laboratoriów (Programu finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 10. Opracowanie i walidacja modelu numerycznego do symulacji pracy syntetycznej aortal-nej zastawki sercowej
  2018-2019,
  Kierownik: mgr inż. Marcin Nowak (opiekun dr hab. inż. W . Adamczyk),
  grant wewnętrzny nr BKM-xxx/RIE-6/2018 (program finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 11. Modelowanie i analiza wielofazowego przepływu krwi w tętnicach, 2017-2018,
  Kierownik: mgr inż. Maria Gracka (opiekun prof. dr hab. inż. R. Białecki, dr inż. Z. Ostrowski),
  grant wewnętrzny nr BKM-562/RIE-6/2017 (program finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska

 12. Zastosowanie inżynierii odwrotnej do identyfikacji właściwości tkanki żywej
  2017-2018,
  Kierownik: dr inż. Marek Rojczyk
  grant wewnętrzny nr BKM-563/RIE6/2017 (program finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 13. HOLTER TEMPERATUROWY, prototypowe mobilne urządzenie i metoda diagnostyczna wykorzystująca średnio (2h+) i długookresowy (24h+) wielopunktowy pomiar i rejestrację temperatury ciała w onkologii, rehabilitacji i ocenie komfortu cieplnego,
  2017-2020,
  Kierownik: dr inż. Ziemowit Ostrowski
  Program Rozwoju Laboratoriów (Programu finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 14. Analiza procesu chłodzenia mózgu, 
  2016-2017
  Kierownik: mgr inż. Jakub Klim (opiekun prof. A.J. Nowak, dr inż. Marek Rojczyk, dr inż. Ziemowit Ostrowski)
  grant wewnętrzny nr BKM-552/RIE6/2016 (program finansowania badań statutowych MNiSW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inzynierii Środowsikai Energetyki),
  Politechnika Śląska
 15. Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych,
  2015-2018,
  Kierownik: dr inż Ziemowit Ostrowski
  Zespół projektowy: dr hab. inż Wojciech Adamczyk, dr inż. Marek Rojczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak, mgr inż. Bartłomiej Melka, mgr inż. Maria Gracka, mgr inż. Dominika Bandoła, mgr inż Marcin Nowak, dr n. med. Adam Golda (Szpital Miejski w Gliwicach)
  OPUS7, um. nr 2014/13/B/ST8/04225 (NCN),
  Politechnika Śląska
 16. TDSCOPE - Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciwnowotworowej, 2013-2015,
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak 
  Zespół projektowy: Paweł Pala MBA (Juwena, lider konsorcjum), prof dr  hab. n. med. Dariusz Lange (COI Gliwice), dr inż. Ziemowit Ostrowski, dr inż. Wojciech Adamczyk
  INNOTECH um. nr  INNOTECH-K2/IN2/79/182947/NCBR/13 (NCBiR),
  konsorcjum: Juwena sp. z o.o. sp. k., Politechnika Śląska, Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach

 

Prace doktorskie w toku:

  

Prace doktorskie zakończone:

 • Dr inż. Maciej K. Ginalski Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2007.
 • Dr inż. Marek Rojczyk,  Eksperymentalno-numeryczne badania procesów cieplno-przepływowych w otwartym inkubatorze dla niemowląt, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2013.
 • Dr inż. Joanna Łaszczyk Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 2015.