biomedlab 

 Laboratorium Inżynierii Biomedycznej Instytutu Techniki Cieplnej

 

 

TRANSPORT BIOCIEPŁA - FIZJOLOGIA TERMICZNA - PRZEPŁYW KRWII (bioCFD)

 

Realizowane projekty:

 • Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych, 2015-2018,
  Kierownik: dr inż Ziemowit Ostrowski
  OPUS7, um. nr 2014/13/B/ST8/04225 (NCN),
  Politechnika Śląska
 • TDSCOPE - Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciwnowotworowej, 2013-2015, http://www.tdscope.pl/ 
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak 
  INNOTECH um. nr  INNOTECH-K2/IN2/79/182947/NCBR/13 (NCBiR),
  konsorcjum: Juwena sp. z o.o. sp. k., Politechnika Śląska, Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach

Prace doktorskie:

 • Dr inż. Maciej K. Ginalski Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych w inkubatorze dla niemowląt. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2007.
 • Dr inż. Marek Rojczyk,  Eksperymentalno-numeryczne badania procesów cieplno-przepływowych w otwartym inkubatorze dla niemowląt, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2013.
 • Dr inż. Joanna Łaszczyk Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, 2015.

 

Seminaria Laboratorium Inżynierii Biomedycznej

Przedmiotem cyklicznych spotkań - o nieformalnym, otwartym charakterze - jest dyskusja (w czasie i po prelekcji) na temat interesujących artykułów związanych z szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną. Celem zaś jest poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń, prezentacja własnych prac (w formie krótkich komunikatów i dyskusji), poszukiwanie nowych tematów prac badawczych oraz integracja grupy pracowników i studentów współpracujących wokół Laboratorium Inzynierii Biomedycznej.

Plan spotkań

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!