Image 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

W ramach programu realizowane są następujące zadania badawcze:

 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
 2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2
 3. Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i   energii elektrycznej
 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

Zadanie nr 1: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych ?zero-emisyjnych? bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

W ramach zadania w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej realizowane są następujące etapy badawcze:

 • etap III-1.2: Opracowanie nowych metod i systemów nadzoru eksploatacyjnego, metod oceny ryzyka oraz planowania gospodarki diagnostyczno-remontowej bloków energetycznych nowych generacji i innych instalacji energetycznych - kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik
 • etap VI-1.3: Badania studialne i projekty technologiczne integracji instalacji wychwytu CO2 z obiegami węglowych siłowni cieplnych (elektrowni i elektrociepłowni) - kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

Zadanie nr 2: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2

W ramach zadania w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej realizowane są następujące etapy badawcze:

 • etap 8-6.1: Opracowanie modelu matematycznego oraz kodu komputerowego zintegrowanego układu energetycznego - kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik
 • etap 20-6.8: Symulacja procesu wymiany ciepła w kotłach - kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki

Zadanie nr 3: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej

Kierownik Zadania nr 3 w Politechnice Śląskiej: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

W ramach zadania w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej realizowany jest temat badawczy:

 • temat badawczy 23: Model reaktora CFB, symulacje układu kogeneracyjnego  IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego - kierownik całości etapu: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

W ramach Tematu Badawczego 23 w ITC realizowane są następujące części:

 • część tematu badawczego 5.2: Model numeryczny (CFD) reaktora zgazowania z cyrkulującym złożem fluidalnym - kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
 • część tematu badawczego 5.4: Modelowanie i optymalizacja kogeneracyjnego bloku energetycznego opartego o układ IGCC - prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

Zadanie nr 4: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych

W ramach zadania w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej realizowane są następujące etapy badawcze:

 • etap 1: Teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne badania spalania gazów niskokalorycznych w silnikach spalinowych, turbinach i mikroturbinach gazowych agregatów kogeneracyjnych - kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
 • etap 2: Układy zasilania i sterowania układów kogeneracyjnych  przystosowanych do spalania gazów niskokalorycznych - kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk

Materiały do pobrania

 • Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego (pobierz plik PDF)