Stopnie i tytuły naukowe
 • członek korespondent PAN, 2019
 • profesor, 2004
 • dr habilitowany Wydział Mechaniczny Energetyczny Politechniki Śląskiej, 1993
 • dr  nauk technicznych,  Wydział Mechaniczny Energetyczny Politechniki Śląskiej, 1978
 • mgr inż. chemik (konstrukcja aparatury chemicznej) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechniki Śląskiej, 1972
Przebieg pracy zawodowej
 • Profesor zwyczajny, Politechnika Śląska
 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej 2012-2016
 • Profesor zwyczajny, Politechnika Śląska, 2007
 • Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 2006
 • Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym, Politechnika Śląska, 2004-2006
 • Profesor nadzwyczajny Politechnika Śląska, 1996-2004
 • Profesor wizytujący, Uniwerstet Centralnej Florydy, USA, 11 miesięcy, 2000-2002
 • Profesor wizytujący, Uniwersytet w Erlangen Norymberdze,  14 miesięcy, 1993-2003
 • Adiunkt ze stopniem dr  hab., Politechnika Śląska, 1993-1996
 • Pracownik naukowy,  Uniwersytet w Erlangen Norymberdze, 18 miesięcy, 1990-1993
 • Adiunkt, Politechnika Śląska, 1978-1993
 • Konsultant, Biuro Projektów Hutnictwa Biprohut, Gliwice, 1988 (półetat)
 • Adiunkt, Politechnika Łódzka, filia w Bielsku Białej, 1978-1981 (półetat)
 • Asystent, Politechnika Śląska, 1973-1978
Wykłady
 • termodynamika 
 • przepływ ciepła
 • metody numeryczne w przepływie gazu i ciepła
 • metody numeryczne
 • modelowanie matematyczne
 • metoda elementów brzegowych
 • metoda elementów skończonych
 • metody dyskretyzacji
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • język programowania Fortran
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria energetyczna
 • identyfikacja procesów cieplnych
 • zasady oszczędności energii
Uznanie przez społeczność naukową
 • Członek Panelu Ekspertów PE8 Europejskiej Rady Badań (European Research Council). 7. Programu Ramowego - Schematu IDEAS
 • Ponad 40 wykładów zaproszonych na specjalnych kursach i w ośrodkach badawczych m.in. w: IBM Watson Research Centre, VTT -National Research Center (FIN) , International Flame Research Foundation (NL), Wessex Institute of Technology (UK), Uniwersytetach w Bologii (I), Florencji (I), Rzymie - La Sapienza (I), Centralnej Florydy (USA), Clausthal Zellerfeld (D), Delaware (USA), Erlangen (D), Gandawie  (B), Leeds (UK) ,  Lizbonie (P), Magdeburgu (D), Merseburgu (D), Mons (B), Sheffield (UK), Stuttgart (D), Ulster (UK ), ETH Zurrich, Saragossie i wielu polskich uczelniach.
 • Członek komitetów naukowych 16 międzynarowowych konferencji 
 • Organizator Seminarium Eurotherm Numerical Heat Transfer,konferencji  ECCOMAS Numerical HEat Transfer, trzech międzynarodowych seminariów  w ramach programu TEMPUS, współorganizator z Wessex University of Technology międzynarodowej konferencji Advanced Computational Methods in Heat Transfer. międzynarodowej konferencji Computer Methods in Mechanics.
 • Organizator 7 minisympozjów na konferencjach międzynarodowych, plenarne referty zaproszone na międzynarodowych konferencjach (m.in. IUTAM/IABEM, BEM, BETECH, Eurotherm, ECCM, CMM).
 • Recenzent czasopism z listy filadelfijskiej
  • Advances in Engineering Software, Elsevier
  • Applied Energy, Elsevier
  • Applied Mathematical Modelling
  • Applied Thermal Engineering, Elsevier
  • ASME Journal of Energy Resources Technology
  • ASME Journal of Heat Transfer
  • Applied Mathematical Modelling. Elsevier
  • Computational Mechanics, Springer
  • Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier
  • Chemical Engineering Journal, Elsevier
  • Chemical Engineering Science, Elsevier
  • Energy, Elsevier
  • Energy Conversion and Management
  • Engineering Analysis with Boundary Elements, Elsevier
  • Fuel Elsevier
  • International Journal for Numerical Methods in Engineering, Wiley
  • International Journal for Numerical Methods in Fluids, Wiley
  • International Journal of Heat and Mass Transfer, Elsevier
  • International Journal of Heat and Fluid Flow, Elsevier
  • International Journal of Thermal Sciences, Elsevier
  • Inverse Problems in Science and  Engineering, Taylor and Francis
  • Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Heat Transfer, Elsevier
  • Numerical Heat Transfer, Taylor and Francis
  • Particuology, Elsevier
  • Zentralblatt MATH, Springer
 • Członek
  • GAMM
  • Polskiego Stowarzyszenia Metod Komputerowych w Mechanice
  • Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
  • Przewodniczący Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania 
  • Członek Sekcji PAN :
   •  Termodynamiki,  Komitetu Termodynamiki i Spalania
   • Mechaniki Płynów,  także Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN 
   • Optymalizacji i Sterowania, Komitetu Mechaniki
   • Metod Komputerowych w Mechanice, Komitetu Mechaniki PAN
  • Komisji Energetyki Oddziału katowickiego PAN 
 • Recenzent dziesięciu prac doktorskich w Polsce, po jednej w Belgii, Francji, Włoszech i Słowenii, dwóch w Finlandii  oraz siedmiu habilitacji i wniosku profesorskiego w Polsce i USA. Współpromotor pracy doktorskiej w Niemczech
 • Opiekun 25 prac magisterskich w Polsce (15 napisanych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus/Socrates). Współopiekun dwu prac magisterskich w USA
 • Koordynator Wydziałowy programu Erasmus/Socrates