• 7 maja 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

   • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Agnieszka Korus: Investigation of tar conversion over biomass char. Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

   • 12.45 - 13.00 Dyskusja

   • 13.00 - 12.15 Dyskusja pracowników samodzielnych

  • 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 13.15 Sprawy dydaktyczne i organizacyjne
  • 26  marca 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.45  Mgr inż. Bartłomiej Melka: Sprzężony cieplno - elektromagnetyczny model numeryczny procesu efektywnego rozpraszania ciepła z silnika elektrycznego. Prezentacja doktoratu przed złożeniem.
   • 12.45 – 13.00 Dyskusja
  • 12 marca 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Jakub Bodys: Prezentacja postępów po pierwszym roku studiów III-ego stopnia

   • 12.30 – 12.45 Prof. dr. hab. inż. Andrzej J. Nowak: Prezentacja projektu NCN: Brain_cooling. Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków.

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 5 lutego 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 22 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

   • 12.15 - 12.45 Mgr. inż. Karolina Petela: Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes. Prezentacja doktoratu przed złożeniem

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 15 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

   • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej.

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 8 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.45 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa.

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 4 grudnia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Grzegorz Kruczek: Experimental and numerical investigation of combustion process of conventional and alternative fuels in Internal Combustion Engine. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

   • 12.45 – 13.00 Dyskusja

   • 13.00 – 13.15 Zebranie pracowników samodzielnych

  • 20 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów po pierwszym roku

    • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Zuzanna Kaczor

    • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Krzysztof Pajączek

    • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Michal Stebel

    • 13.00 – 13.15  Dyskusja

  • 13 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów

    • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Bartłomiej Rutczyk (prezentacja po przyjęciu)

    • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Marcin Nowak

    • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Szymon Sobek

    • 13.00 – 13.15  Dyskusja

  • 23 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.30      Dr inż. Zbigniew Buliński: Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych. Prezentacja projektu OPUS

   • 12.30 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki: Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych. Prezentacja projektu OPUS

   • 12.45 – 13.00 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy. Prezentacja projektu OPUS

   • 13.00 – 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Opracowanie narzędzia symulacyjnego do analizy procesu utwardzania żywic światłoutwardzalnych. Prezentacja pracy NB dla ABB Sp. z o.o.

   • 13.10 – 13.20 Dyskusja

  • 16 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
   • 12.15 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek:  Sprawy finansowe, ogólne i organizacyjne.
   • 12.45 - 13.00 Dyskusja

   • 13.00 – 13.15 Pożegnanie Pana Adama Kulczyńskiego

  • 9 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.

   • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Paweł Bargiel:  "Modelowanie efektu Ranque'a-Hilscha podczas ekspansji gazu w rurze wirowej". Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

   • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 • 19 czerwca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.45 mgr inż. Ronald Urbańczyk (ArcelorMittal Poland, Oddz. Dąbrowa Górnicza) Analiza możliwości obniżenia energochłonności procesu podgrzewania rud żelaza w tunelu rozmrażalniczym. Prezentacja rozprawy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.15 Dyskusja pracowników samodzielnych

 • 3 lipca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Sytuacja na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

  • 12.50 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.15 Dr inż. Arkadiusz Ryfa: Informacja o stanie dydaktyki w ITC

  • 13.15 - 13.25 Dyskusja

 • 5 czerwca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 2.15 - 12.45 Mgr inż. Michał Haida: Homogeniczny relaksacyjny model dla dwufazowej strumienicy zintegrowanej ze sprężarkowymi układami chłodzenia na czynnik chłodniczy CO2. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 • 29 maja 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.00 Dr inż. Tadeusz Kruczek: A study of overhead thermal pipelines exposed to open air space with the use of thermovision technique. Prezentacja dorobku habilitacyjnego.
  • 13.00 - 13.15 Dyskusja
 • 8 maja 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 12:45 Giovanni Di Ilio, Unicusano, Rzym: Numerical simulation of fluid dynamics problems using advanced lattice Boltzmann methods
  • 12:45 - 13:00 Dyskusja
 • 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 13:15 Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk: Wieczysta Konwersja Energi
  • 13:15 - 13:30 Dyskusja
 • 13 marca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.30 dr hab. inż. Sebastian Werle: Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej. Prezentacja projektu NCN OPUS

  • 12.30 - 12.35 Dyskusja

  • 12.35 - 12.50 dr inż. Zbigniew Buliński: Opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących. Prezentacja pracy NB w ramach projektu NCBiR

  • 12.50 - 12.55 Dyskusja

 • 27 lutego 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.00 Dyrekcja: Podsumowania i sprawy organizacyjne

  • 13:00 Dyskusja

 • 6 lutego 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii

  • 12:50 Dyskusja

 • 23 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. Inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej

  • 12:50 Dyskusja

 • 16 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa

  • 12:50 Dyskusja

 • 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.15 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w ITC

   12.15 - 12.35 Mgr inż. Dominika Bandoła

   12.35 - 12.55 Mgr inż. Paweł Iliaszewicz

   12.55 - 13.15 Mgr inż. Marlena Popiół

 • 12 grydnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.35 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja zakończonego projektu MOCCA

  • 12.35 - 12.55 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Informacja o pracy NB-279/RiE-6/2017. Analiza nowych i rozwijanych technologii komercyjnego wykorzystania CO2 pochodzącego z wychwytu z bloków konwencjonalnych

  • 12:55 Dyskusja

 • 5 grudnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 12:30 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w Instytucie Techniki Cieplnej

   • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Maria Gracka

   • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Adam Kabaj

   • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Mieszko Tokarski

   • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Tomasz Simla

   • 13.15 - 13.30 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

   • 13:30 - 13:45 Dyskusja
 • 21 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje doktorantów Instytutu Techniki Cieplnej po pierwszym roku studiów doktoranckich:

    • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Adam Kabaj

    • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Mieszko Tokarski

    • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Tomasz Simla

    • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

    • 13:15  - Dyskusja

 • 14 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje nowych doktorantów w Instytucie Techniki Cieplnej:
   • Doktoranci ITC
   • 12.15 - 12.25 Zuzanna Kaczor

    12.25 - 12.35 Oliwia Nowakowska-Król

    12.35 - 12.45 Jakub Bodys

    12.45 - 12.55 Krzysztof Pajączek

    12.55 - 13.05 Szymon Sobek

    13.05 - 13.15 Michal Stebel

   • Doktoranci zewnętrzni

   • 13.15 - 13.25 Bartłomiej Dziubek

    13.25 - 13.35 Marcin Nowak

    13.35 - 13.45 Michał Twaruszka

    13.45 - 13.55 Piotr Żymełka

 • 7 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.35 Nikola Kantová, Ph.D. Student (University of Žilina): “Research of particulate matter in the University of Žilina. Prezentacja badań w ramach pracy doktorskiej.

  • 12.35 - 12.45 Dyskusja

  • 12.45 - 12.55 Dr inż. Arkadiusz Ryfa: „Badania nad hybrydowymi układami adsorpcyjnymi do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych” Informacja o pracy NB-249/RIE6/2017

  • 12.55 - 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: „Chinese-European Emission-Reducing Solutions - CHEERS” Informacja o projekcie H2020.

  • 13.10 - 13.15 Dyskusja

 • 17 października 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Domenico Sainas, Ph.D. Student (Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”): Energy Saving and Indoor Air Quality in Operating Rooms
  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 • 6 czerwca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.35 Prof. Dr hab. Inż. Andrzej J. Nowak: Analysis of flow conditions for water-ethanol solutions within riffled pipe (Analiza warunków przepływu roztworu woda-alkohol w żebrowanej rurze). Komunikat o realizowanej pracy NB.

  • 12.35 - 13.00 Dr hab. Inż. Jacek Kalina. Informacja o realizowanym projekcie IntBioCHP – Integracja systemowa elektrociepłowni opalanych biomasą.

   13.00 - 13.10 Dyskusja

 • 23 maja 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Tomasz Krysiński: Modelowanie matematyczne i optymalizacja kształtu łopatek turbin wiatrowych z pionową osią obrotu. Prezentacja rozprawy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 9 maja 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Dr inż. Rafał Rajczyk: Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 4 kwietnia 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. Lidia Lombardi (Cusano University in Rome): Summary of joint research activities ongoing at Unicusano and Unifi. The presentation is focused on an overview of the activities going on at present both in Rome and in the research group in Florence.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.20 Dr. hab. inż. Jacek Smołka: Informacja o funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w zakresie obsługi projektów badawczych i prac NB.
 • 14 marca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 12:35 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Podsumowanie zakończonego projektu pt.: Application of an innovative expansion work recovery system with multiple ejectors for energy performance improvement in the R744 refrigeration installations for supermarkets.

  • 12:35 - 12:50 Dr. hab. inż. Grzegorz Przybyła: Informacja o maszynach zakupionych do Instytutu oraz przedstawienie zasad ich użytkowania.

  • 12:50 - 13:05 Dr. hab. inż. Jacek Kalina: Zaproszenie do składania propozycji długoterminowych wewnętrznych projektów B&R w ramach programu rozwoju laboratoriów ITC.
  • 13:05 - 13:15 Dyskusja
 • 7 marca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Ayse Ugurcan Atmaca. Uniwersytet w Izmirze. “Thermodynamic models of the ejectors”. Prezentacja pracy doktorskiej poprzedzona prezentacją Uniwersytetu.
  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 21 lutego 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Willian Cézar, Federal University of Santa Catarina – Florianopolis: "Energy system and fuel for road transport fleets in Brasil"
  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 7 lutego 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 prof. Helcio Orlande, Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro: Inverse Problems in Bioheat Transfer

  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 17 stycznia 2017, g.12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Niska emisja - jedno z największych zagrożeń zdrowia w Polsce
  • 12:45 Dyskusja
 • 10 stycznia 2017, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 12.45 Dr inż. Zbigniew Buliński: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej
  • 12:45 - Dyskusja
 • 13 grudnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  • 12:45 - 13:30 Dyskusja
 • 6 grudnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Wojciech Stanek: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa.
  • 12:45 - 13:30 Dyskusja
 • 22 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.45 Prezentacje nowych doktorantów w Instytucie Techniki Cieplnej
   • 12.15 - 12.25 Mgr inż. Dominika Bandoła

   • 12.25 - 12.35 Mgr inż. Maria Gracka

   • 12.35 - 12.45 Mgr inż. Paweł Iliaszewicz

   • 12.45 - 12.55 Mgr inż. Adam Kabaj

   • 12.55 - 13.05 Mgr inż. Ewa Karchniwy

   • 13.05 - 13.15 Mgr inż. Marlena Popiół

   • 13.15 - 13.25 Mgr inż. Tomasz Simla

   • 13.25 - 13.35 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

   • 13:35 Dyskusja
 • 15 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Mgr inż. Marcin Plis: Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego

   na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 13:00 Zebranie pracowników samodzielnych
 • 8 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.30 Dr inż. Paweł Gładysz: Komunikat - Koncepcja projektu pt.: Badania teoretyczno-obliczeniowe nowej koncepcji elektrociepłowni węglowej z wychwytem CO2 zintegrowanej z instalacją geotermalną. Źródło finansowania: NCN, konkurs SONATA

  • 12.30 - 13.15 Mgr inż. Magdalena Niestrój: Comparison of devolatilization process under high and low heating rates. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 13:15 Zebranie pracowników samodzielnych
 • 25 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.45 Prezentacje kandydatów na Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej
 • 18 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Goście z Rumuni w ramach Pyto2Energy: Elena Cristina Tomescu: Waste-to-Energy projects in Romania; Valentn Rusu: Romanian experiences in municipal solid waste systems.

  • 12.45 - 13.15 Dr inż. Tadeusz Kruczek: Pomiary termowizyjne.

 • 11 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Paweł Kuczyński (GE): Enhancement of Monte Carlo technique in absorbing/emitting radiating media for CFD applications. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12:45 Zebranie pracowników samodzielnych

 • 4 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr. hab. inż. Andrzej Nowak: Sprawy bieżące i organizacyjne – dydaktyka

   w semestrze zimowy roku akademickiego 2016/2017

  • 12.45 - 13.30 dr. hab. inż. Andrzej Sachajdak: Szkolenie nowych doktorantów w zakresie

   zasad korzystania z sieci ITC

 • 27 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12.15 - 12.35 dr. Dr hab. inż. Jacek Kalina: Oficjalna prezentacja Instytutu Techniki Cieplnej.

   Spotkanie poświęcone uzgodnieniu treści.

 • 20 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 12:35 dr. inż. Adam Klimanek: Prezentacja pracy NB: Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu spalin w kanałach spalin oraz reaktorze SCR instalacji odazotowania spalin

  • 12.35 - 12.50 Mgr inż. Agnieszka Korus: Badania w ramach podwójnego doktoratu na UoL. Prezentacja po powrocie z zagranicy

  • 12.50 - 13.00 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Prezentacja kalendarza zebrań ITC na IV kwartał 2016 r.

 • 13 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 13:30 Professor Marcelo J. Colaço: The Reciprocity Function Approach Applied to some Linear Inverse Heat Conduction Problems.

   

 • 12 lipca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 12:45 mgr. inż. Michał Palacz: Modelowanie matematyczne transkrytycznego przepływu płynu przez dwufazowy eżektor przeznaczony do układów chłodniczych. Prezentacja i dyskusja proponowanej rozprawy doktorskiej.

  • 12:45 - 13:05dr inż. Paweł Gładysz:
   • „Konkursy Fundacji Nauki Polskiej – możliwości aplikowania o finansowanie

    zespołów badawczych.” (10 minut)

   • „Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi na

    przykładzie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej – ankieta

    pracowników ITC.” (10 minut)

  • 13:05 - 13:20 Spotkanie pracowników samodzielnych
 • 14 czerwca 2016, g. 12:15, C-109
  • 12:15 - 12:30 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Informacja o pracach NB: "„Opracowanie modelu matematycznego hybrydowego węzła ciepła i chłodu wykorzystującego ciepło sieciowe oraz odnawialne źródła energii” oraz „Modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne silosa na biomasę”
  • 12:30 - 13:15 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Sprawy bieżące i organizacyjne - dyskusja na temat zasad funkcjonowania w ITC grup roboczych

 • 19 kwietnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 12:45 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Autoprezentacja kandydata na Dziekana

  • 12:45 - 13:30 Dyskusja

 • 12 kwietnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Dr inż. Wojciech Kostowski: Analiza termoekonomiczna w systemach transportu gazu ziemnego - Prezentacja dorobku habilitacyjnego

  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
  • 13:15 - 14:00 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Sprawy bieżące i organizacyjne - rozpoczęcie dyskusji na następujące tematy: Cele badawcze i rozwojowe, oferta dla przemysłu, zmiany w dydaktyce, zasady naboru na studia doktoranckie (wyłącznie dla zainteresowanych Pracowników, obecność Doktorantów nie jest obowiązkowa)

 • 22 marca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Romuald Koczwara, Dyrektor Zakładu Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. z Wrocławia: Prezentacja firmy PROCOM SYSTEM S.A. z Wrocławia. Dotychczasowa współpraca z ITC Pol. Śl. i możliwości rozwoju współpracy w przyszłości.

  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
 • 15 marca 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Prof dr. hab. inż Henryk Rusinowski, dr hab inż. Marcin Szega Prof w Pol. Śl.: Diagnostyka cieplna eksploatacji. Doświadczenia ze współpracy z przemysłem.
  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
 • 8 marca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 12:45 Łukasz Rutkowski: Prezentacja założeń pracy doktorskiej pod roboczym tytułem "Analiza porównawcza analitycznych metod wyznaczania temperatury na wylocie z komory paleniskowej kotła wodnego rusztowego w oparciu o dane konstrukcyjne i pomiarowe kotła WR40"

  • 12:45 - 12:55 Dyskusja
  • 12:55 - 13:05 Prof dr hab. inż. Andrzej J. Nowak: Informacja o wynikach ankietyzacji zajęć pracowników ITC

  • 13:05 - 13:15 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Informacja o wynikach ankiety obowiązków organizacyjnych
  • 13:15 - 13:45 Dr inż. Ziemowit Ostrowski: Wybory przedstawicieli do rady wydziału
 • 2 lutego 2016, g. 12:15, C-109
  • 12.15 - 12.35 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Prezentacja koncepcji programu działania w związku z

   objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Nauki

  • 12.35 - 12.45 Dyskusja

  • 12.45 - 13.05 Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń: "KIC InnoEnergy - Pedagogical innovation". Omówienie

   działań w ramach Teacher Benefit Project, informacja o konferencji w Portugalii oraz o

   szkoleniu online prowadzonego przez Aalborg University

  • 13.05 - 13.15 Dyskusja

  • 13.15 - 13.35 Dr inż. Lucyna Czarnowska: " Podsumowanie przebiegu edukacyjnego grantu

   pilotażowego: "Pedagogical innovation made for Teacher Benefit Project" supported by

   KIC InnoEnergy

  • 13.35 - 13.45 Dyskusja

 • 19 stycznia 2016, g. 12:15, C-109
  • 12.15-13.00 Diego Perrone University of Calabria: Departments organization, and Research Fields at Energy Engineering Faculty

  • 13.00 – 13.15 Dyskusja (Q&A)
 • 12 stycznia 2016, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:00 Tomasz Bury, Paweł Gładysz, Julian Jędrzejewski Sprawozdania ze szkolenia w Hiszpani/Francji z zakresu energetyki jądrowej
  • 13:00-13:30 Marek Rojczyk Sprawozdanie ze stażu naukowego w Uniwersytecie Rio de Janeiro
  • 13:30-13:40 Zbigniew Buliński Informacja o rozpoczynającym się projekcie NCN
 • 15 grudnia 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Anna Ober Szanse i możliwości udziału w projektach w ramach POIR
  • 13:15-13:30 Pytania i dyskusja
 • 8 grudnia 2015, g.12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Dyskusja na temat zwiekszenia kontaktów Instytutu Techniki Cieplnej z Przemysłem
 • 1 grudnia 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Ryszard Białecki Jak, gdzie i dlaczego publikować po angielsku
  • 13:15-13:30 Ziemowit Ostrowski Informacja o zakresie planowanej inwestycji budowlanej

   ‘Laboratorium Bio-Heat-Med oraz serwerownia ITC'

 • 10 listopada 2015, g.12:15, C-109
  • 12:15-13:45 Katarzyna Markiewicz-Śliwa Możliwości, ograniczenia i potrzeby składania wniosków na projekty w ramach h2020
 • 3 listopada 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Michał Haida, Jakub Klim, Bartlomiej Melka Autoprezentacja nowych doktorantów ITC
  • 12:45-13:30 Andrzej Szlęk, Grzegorz Przybyła, Adam Klimanek, Gabriel Węcel Komunikat o zakończonych projektach strategicznych + dyskusja
 • 20 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Andrzej Szlęk, Ireneusz Szczygieł Sprawy organizacyjne
  • 12:45-13:15 Jacek Smołka, Arkadiusz Ryfa Prezentacja pozyskanych projektów
 • 13 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Andrzej Nowak Sprawy organizacyjne
  • 12:45-13:15 Andrzej Nowak, Ziemowit Ostrowski Prezentacja pozyskanych projektów
 • 6 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:00 Mirosław Syta (TAURON Polska Energia S.A.) Analiza opłacalności recyklingu wypalonego paliwa w reaktorach na neutronach prędkich
 •  


  • 21 lipca 2015, g.12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Barbara Mendecka Wielokryterialna optymalizacja komunalno-bytowego wykorzystania

    odnawialnych źródeł energii, prezentacja pracy doktorskiej przed obroną

   • 13:00-13:20 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 30 czerwca 2015, g.12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Mateusz Będkowski Modelowanie matematyczne sprzężonych procesów cieplnych oraz

    elektromagnetycznych w rozdzielnicy elektrycznej, prezentacja pracy doktorskiej przed obroną

   • 13:00-13:20 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 16 czerwca 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-13:15 Jacek Smołka Optymalizacja i modyfikacja układów z generacją ciepła pracujących w

    stacjonarnym środowisku za pomocą numerycznej analizy cieplno przepływowej

  • 9 czerwca 2015, g.12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Aleksander Rzepka Modelowanie numeryczne przepływów dwufazowych w obiektach

    kanalizacji deszczowej, prezentacja pracy doktorskiej przed obroną + dyskusja

   • 13:00-13:20 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 2 czerwca 2015, g.12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Paweł Paliszewski Modelowanie numeryczne procesu napełniania cylindra silnika ZI,

    prezentacja pracy doktorskiej przed obroną + dyskusja

   • 13:00-13:20 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 12 maja 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Krzysztof Kasza Multiscale computational models for analysis and advancement of drying

    process of high voltage resin impregnated paper bushings, prezentacja pracy doktorskiej przed

    obroną

   • 13:00-13:20 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 31 marca 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:45 Firma Horyzonty sp. z o.o. reprezentowana przez Łukasza Stankiewicza, Łukasza Kurnika i Jakuba Orszulaka: Współpraca biznesu z nauką szansą dla instytucji naukowych i naukowców

   • 12:45-13:00 Dyskusja
  • 17 marca 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:30 Agnieszka Korus Badanie procesu konwersji smół w stałym złożu koksiku

   • 12:30-12:45 Karolina Petela Wykorzystanie energii słonecznej w trójgeneracyjnych węzłach cieplnych
   • 12:45-13:00 Julian Jędrzejewski Analizy termodynamiczo-ekonomiczne układów kogeneracyjnych z

    gazowym reaktorem wysokotemperaturowym

  • 3 marca 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:30 Andrzej Nowak Sprawy organizacyjne
   • 12:30-13:00 Andrzej Szlęk Sprawy organizacyjne
  • 13 stycznia 2015, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:30 Grzegorz Kruczek Prezentacja postepów pracy doktorskiej po pierwszym roku
   • 12:30-13:00 Grzegorz Nowak Prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 13:00-13:30 Jakub Tuka Prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 13:30-13:50 Dyskusja samodzielnych pracowników ITC 
  • 2 grudnia 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:20  Michał Chabiński,  krótka informacja dot. strony www ITC
   • 12:20-12:50  Wystąpienia Doktorantów po pierwszym roku realizacji pracy doktorskiej, Jolanta Kozielska, Piotr Buliński, Marcin Plis
   • 12:50 - 13:20 Łukasz Słupik Mathematical model of thermal and flow processes within coking chamber - prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 12:20-12:40 - Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 18 listopada 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:45 Joanna Łaszczyk Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka - prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 12:45-13:15 Paweł Gładysz Analizy systemowe zintegrowanego układu tlenowego spalania węgla - prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 13:15-13:35 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 4 listopada 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:30 Marcin Liszka, Wojciech Kostowski Informacja o nowych projektach
   • 12:30-12:40 Andrzej Sachajdak  Zasady przyznawania licencji oprogramowania komercyjnego do realizacji prac dyplomowych
   • 12:40-13:10 Paweł Kuczyński Przyspieszenie metody Monte Carlo w zastosowaniu do rozwiązywania zadań promieniowania ciepła sprzężonych z konwekcją i przewodzeniem, prezentacja pracy doktorskiej przed obroną
   • 13:10-13:30 Dyskusja Samodzielnych Pracowników ITC
  • 7 października 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-12:45 Julian Jędrzejewski, Agnieszka Korus, Karolina Petela Autoprezentacja nowych doktorantów ITC
   • 12:45-13:15 Ireneusz Szczygieł Sprawy organizacyjne - nauka
  • 30 września 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-12:45 Wystąpienie Dziekana Wydziału IŚiE, prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza
   • 12:45-13:15 Andrzej Szlęk Sprawy organizacyjne
   • 13:15-13:45 Andrzej Nowak Sprawy organizacyjne - dydaktyka
  • Zasady ogólne (pobierz plik PDF)

  • 1 lipca 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Grzegorz Przybyła, Badanie procesu spalania biopaliw gazowych w tłokowych silnikach spalinowych - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 13:00-13:30 Sławomir Sładek, Modelowanie numeryczne spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej w tlen - prezentacja pracy doktorskiej
  • 17 czerwca 2014, g. 12.15, C-109
   • 12:15-13:00 Sebastian Werle, Wielokryterialna analiza procesu zgazowania
    komunalnych osadów ściekowych
    - prezentacja pracy habilitacyjnej
  • 10 czerwca 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-12.35 Andrzej Szlęk Informacja o sytuacji finansowej Instytutu i Wydziału
   • 12:35-12:55 Andrzej Szlęk, Marcin LiszkaInformacje o nowo pozyskanych projektach norweskich
   • 12:55-13:15 Ireneusz Szczygieł Informacja o konferencji ICIPE 2014
  • 15 kwietnia 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Wiesław Gazda Analiza hybrydowego systemu chłodniczego do owiewowo-kriogenicznego chłodzenia - prezentacja pracy habilitacyjnej
  • 18 marca 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Wiesław Gazda Analiza hybrydowego systemu chłodniczego do owiewowo-kriogenicznego chłodzenia - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 13.00-13.15 Andrzej Sachajdak Komunikat dotyczący sprzętu komputerowego w ITC
  • 4 marca 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-14.00 Sprawy organizacyjne oraz panel dyskusyjny 
  • 18 lutego 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.15 Martyna Jabłońska (Politechnika Częstochowska) Analiza techniczna układów trójgeneracyjnych z wykorzystaniem ciepła odpadowego - prezentacja pracy doktorskiej
  • 21 stycznia 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-12.45 Magdalena Orszulik Modelowanie procesów rozprzestrzeniania się wybranych czynników w obudowie bezpieczeństwa reaktora PWR po awarii LOCA - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.15 Magdalena Niestrój Wpływ szybkości nagrzewania na odgazowanie biomasy - prezentacja postępów w pracy doktorskiej
   • 13.15-13.30 Arkadiusz Ryfa Licencje Ansys Fluent - short communication 
  • 14 stycznia 2014, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Magdalena Niestrój, Zbigniew Buliński - raporty ze staży zagranicznych
   • 13.00 Bieżące sprawy ITC
  • 10 grudnia 2013, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Anna Katelbach-Woźniak Badanie kinetyki procesu odgazowania mieszanek biomasy - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.15 Anna Ziółkowska-Talar Doświadczalna instalacja obniżenia emisji NOX z systemu opalania baterii koksowniczej w ramach projektu RFCS - prezentacja postępu pracy doktorskiej po pierwszym roku realizacji
  • 3 grudnia 2013, g. 13.00, C-109
   • 13.00-14.00 Wojciech Budzianowski (Politechnika Wrocławska) Intensyfikacja czystych technologii energetycznych
  • 19 listopada 2013, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Marcin Jewiarz Badanie procesu spalania słomy w kotłach wsadowych  - prezentacja postępów w pracy doktorskiej
   • 12.15-13.30 Katarzyna Widziewicz Analiza termodynamiczna krzyżowoprądowego wymiennika ciepła z uwzględnieniem nierównomiernego dopływu czynników oraz promieniowania cieplnego - prezentacja postępów w pracy doktorskiej 
  • 7 listopada 2013, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.30 Bozidar Sarler (University of Nova Gorica, Słowenia) Recent advances in use of meshless methods in thermomechanical processing of steel and aluminum alloys 
  • 5 listopada 2013, g. 12.15, C-109
   • 12.15-13.30 Prezentacja postępu prac doktorskich po pierwszym roku realizacji
  • 8 października 2013, g. 12.15, C-109
   • 12.15-14.00 Sprawy organizacyjne oraz panel dyskusyjny
  • 15 października 2013, 12.15, C-109
   • 12.15-13.00 Prezentacje prac magisterskich nowych Doktorantów
   • 13.00-13.45 Prezentacja nowych projektów realizowanych w ITC

   

  • 2 lipca 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-12.45 Jakub Bibrzycki Badania procesu spalania i zgazowania ziarna paliwa - prezentacja pracy doktorskiej 
  • 18 czerwca 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-12.45 Marcin Sajdak Zastosowanie analizy chemometrycznej w ocenie materiałów poddanych termicznej konwersji jako odnawialnego źródła energii - prezentacja pracy doktorskiej 
  • 11 czerwca 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-12.45 Wojciech Adamczyk Modelowanie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej - prezentacja pracy doktorskiej 
  • 4 czerwca 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-12.45 Paweł Kozołub Symulacja procesów transportu w cyklonie instalacji fluidalnego spalania węgla w złożu cyrkulującym - prezentacja pracy doktorskiej
  • 14 maja 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-12.45 Adam Milejski Modelowanie matematyczne procesów zagospodarowania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hucie miedzi - prezentacja pracy doktorskie 
  • 7 maja 2013, g. 12.15, s. C-109
   • 12.15-13.00 Prawybory władz ITC 
  • 16 kwietnia 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Marek Rojczyk Eksperymentalno numeryczne badania procesów cieplno przepływowych w otwartym inkubatorze dla niemowląt - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.00 Katarzyna Stęchły CFD modelling of air and oxy-coal combustion - prezentacja pracy magisterskiej
   • 13.00-13.30 Pytania i wolne wnioski 
  • 9 kwietnia 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Michał Chabiński Energetyczne i ekologiczne aspekty sterowania pracą kotłów węglowych małej mocy - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.30 Lucyna Czarnowska Thermo-ecological cost of products with emphasis on external environmental costs - prezentacja pracy doktorskiej
  • 5 marca 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Sprawy dydaktyczne 
  • 19 lutego 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Jacek Słoma Numerical and experimental investigations of surfacing process - prezentacja pracy doktorskiej 
  • 29 stycznia 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Sprawy organizacyjne 
  • 15 stycznia 2013, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Tadeas Ochodek (VST Ostrava, Czechy) Zgazowanie biomasy
   • 12.45-13.30 Prezentacja badań eksperymentalnych i numerycznych w kotłach małej mocy 
  • 20 listopada 2012, g. 12.00, s. 109C
   • 12.00-13.25 Prezentacja nowych doktorantów 
   • 13.30-15.00 Tatiana Morosuk Electricity generation: actual status and perspective 
  • 30 października 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Bengt Sunden Prezentacja Uniwersytetu w Lund
   • 12.45-13.30 Bengt Sunden On simulation methods for heat exchangers
   • 13.30-14.00 Dyskusja nad referatam 
  • 16 października 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45  Arkadiusz Szmal (Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii) - prezentacja na temat działalności i oferty CITT dla pracowników PolS oraz Justyna Duda (specjalistka ds. własności intelektualnej, rzecznik patentowy) - prezentacja zasad ochrony i korzystania z własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw patentowych
   • 12.45-13.30 dyskusja
   • 13.30-15.00 Prof. Anton van Steenhoven (Eindhoven) Thermo-fluids Research in Energy Technology - thermo-fluids activities
  • 17 października 2012, g. 10.15, s. 204B
   • Prof. Anton van Steenhoven (Eindhoven) Thermo-fluids Research in Energy Technology - bio-physical activities
  • 2 października 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12-15-13.30 Sprawy organizacyjne przed nowym rokiem akademickim 
  • 22 czerwca 2012, g. 12.15, s. 200B (Sala Rady Wydziału)
   • 12.15-13.15 Krzysztof Ptasiński Wybrane aspekty wykorzystania wodoru w energetyce
   • 13.15-13.45 Dyskusja nad referatem 
  • 19 czerwca 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Tomasz Skoczowski Optymalizacja gospodarowania energią i mediami w komunalnych obiektach oświatowych - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.15 Dyskusja nad referatem 
  • 29 maja 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Tadeusz Kruczek Metoda i urządzenie do  pomiaru przewodnictwa cieplnego wielkogabarytowych bloków węglowych z zastosowaniem błysku lasera - prezentacja pracy badawczej
   • 12.45-13.15 Dyskusja nad referatem
  • 22 maja 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Krzysztof Ptasiński Badania w zakresie oceny termodynamicznej bioenergii prowadzone w Eindhoven University of Technology
   • 12.45-13.15 Dyskusja nad referatem
   • 13.15-13.30 Informacja o finansach ITC 
  • 17 kwietnia 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Robert Pastuszko Badania eksperymentalne i modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych
   • 12.45-13.30 Dyskusja nad referatem
   • 13.30-13.45 Sprawy bieżące 
  • 3 kwietnia 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Nauczanie przepływu ciepła w Clausthal University oraz w ITC. Dyskusja z Prof. Romanem Weberem 
  • 20 marca 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Krzysztof Wacławiak Obliczenia numeryczne procesu tworzenia osadów na rurach przegrzewaczy kotłowych - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 12.45-13.15 Dyskusja nad referatem
  • 21 lutego 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Daniel Trzebiński Modelowanie matematyczne układu klimatyzacji kabiny pojazdu samochodowego - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.15 Dyskusja nad referatem 
  • 7 lutego 2012, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Waldemar Muskała Implementacja techniki fluidalnej do współczesnych rozwiązań kotłów
    12.45-13.15 Dyskusja nad referatem
   • 13.15-13.20 Mateusz Będkowski Model numeryczny procesu regeneracji trójetylowego glikolu za pomocą promieniowania mikrofalowego - prezentacja projektu magisterskiego przez nowego doktoranta
   • 13.20-13.25 Paweł Paliszewski Modelowanie numeryczne procesu napełniania cylindra silnika ZI zasilanego LPG - prezentacja projektu magisterskiego przez nowego doktoranta
   • 13.25-13.30 Łukasz Słupik Experimentally validated numerical model of coupled flow, thermal and electromagnetic problem in small power electric motor - prezentacja projektu magisterskiego przez nowego doktoranta
   • 13.30-13.35 Anna Ziółkowska-Talar Analiza energetyczno-emisyjna pracy baterii koksowniczej - prezentacja projektu magisterskiego przez nowego doktoranta
  • 7 czerwca 2011, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Aleksander Ubysz Opracowanie standardu bieżącej samooceny ecodrvingu za pomocą chwilowego przebiegowego zużycia paliwa
   • 12.45-13.00 Dyskusja nad referatem
   • 13.00-13.30 Wojciech Stanek System realizacji projektów na Politechnice Śląskiej 
  • 19 kwietnia 2011, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Jan Składzień Awaria w elektrowni Fukushima
   • 12.45-12.55 Jakub Tuka Optymalizacja struktury zintegrowanego parowego bloku energetycznego z zastosowaniem technologii oxy-spalania
   • 12.55-13.05 Sławomir Sładek Modelowanie procesu odgazowania i spalania cząstki węgla 
  • 15 marca 2011, g. 12.00, Centrum Kongersowo-Edukacyjne
   • 12.00-13.00 Janusz Cofała Kierunki badań prowadzone przez IIASA, w szczególności poświęcone zanieczyszczeniom emitowanym do powietrza - wykład profesora z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Laxenburgu w Austrii 
  • 22 lutego 2011, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Arkadiusz Ryfa Application of the inverse analysis for the heat transfer coefficient retrieval for the impingement heat transfer - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.45-13.30 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 8 lutego 2011, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Andrzej Sobiesiak Use of Visualization Techniques in Flow and Combustion Research
  • 7 grudnia 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Andrzej Sobiesiak Profil wydziału MAME na Uniwersytecie w Windsor, Kanada 
  • 30 listopada 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.15 Prezentacja postępu prac doktorskich po pierwszym roku realizacji:
    • Marcin Jewiarz Badania procesu spalania słomy w kotłach wsadowych
    • Edyta Korzec Eksperymentalno numeryczne badania pracy silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwami alternatywnymi
    • Joanna Łaszczyk Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka
    • Tomasz Malik Optymalizacja struktury i parametrów wieloproduktowego układu IGCC
    • Grzegorz Nowak Optymalizacja struktury systemu pomiarowego parowego bloku energetycznego w technologii spalania tlenowego
   • 13.15 -13.30 Omówienie wyników ankiety pracy Dyrekcji i Sekretariatu ITC
  • 16 listopada 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Andrzej Sobiesiak Review of Research Conducted at the Combustion and Alternative Fuels Laboratory of the University of Windsor, Windsor, Canada z dyskusją
   • 13.15 -13.45  Prezentacja postępu prac doktorskich po pierwszym roku realizacji:
    • Wojciech Adamczyk Tlenowe spalanie węgla w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym
    • Marcin Jewiarz Badania procesu spalania słomy w kotłach wsadowych
  • 19 października 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12-15-13.30 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 29 czerwca 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Piotr Plis Eksperymentalno-teoretyczne badania procesu zgazowania masy - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 15 czerwca 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.15 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała Systemy grzewcze z pompami ciepła sprężarkowymi parowymi i z gruntowymi wymiennikami ciepła - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 13.15-13.30 Paweł Kozołub Numeryczna analiza przepływów turbulentnych z zastosowaniem metody symulacji dużych wirów - komunikaty po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 13.30 Informacja o finansach Instytutu
  • 20 kwietnia 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Ziemowit Ostrowski Predicting blood pressure changes by thermo-physiological simulation
   • 13.00-13.20 Komunikaty po pierwszym roku studiów doktoranckich: Lucyna Czarnowska Comprehensive methodology of assessment the impact of electricity generation on the environment, Jakub Bibrzycki Analiza uproszczonych mechanizmów spalania metanu w atmosferze N2/O2 i CO2/O2.
  • 2 marca 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Rafał Buczyński Badanie procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.20 Magdalena Piłat Energetyka jądrowa we Francji - relacja z wyjazdu służbowego 
  • 2 lutego 2010, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Grzegorz Szapajko Modelowanie empiryczne obiegu parowego dla zaawansowanych systemów kontroli eksploatacji - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.30 Informacja o projektach strategicznych, w które zaangażowany jest Instytut
  • 15 grudnia 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.45 Informacja o projekcie RECENT
   • 12.45-13.00 Informacja o finansach Instytutu
  • 1 grudnia 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Adam Fic, Jan Składzień, Ireneusz Szczygieł Elektrowania w Czarnobylu - 26 kwietnia 1986 i dzisia
   • 13.00-13.45 Jacek Smołka, Krzysztof Slósarczyk Silesian Greenpower Vehicle 
  • 3 listopada 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.30 Prezentacje nowych doktorantów ITC 
  • 27 października 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Komunikaty po pierwszym roku studiów doktoranckich:Łukasza Pluty, Anny Pukrop, Joanny Sas, Katarzyny Widziewicz
   • 13.00-13.30 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 6 października 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.15 Komunikaty po pierwszym roku studiów doktoranckich:Michała Budnika, Michała Chabińskiego, Adama Milejskiego, Wodzisława Piekarczyka, Magdaleny Piłat, Marka Rojczyka 
   • 13.15-13.45 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 2 czerwca 2009, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.00 Piotr Matusiak Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego
    z paliwami alternatywnymi
     - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.15 Informacja o rozpoczynających się projektach badawczych: J. Składzień, J. Kalina, J. Smołka 
  • 21 kwietnia 2009
   • 12.15-13.00 Zbigniew Buliński Modelowanie numeryczne i analiza wiarygodności przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.15 Informacja o finansach Instytutu 
  • 17 marca 2009
   • 12.15-13.15 Adam Klimanek Modelowanie transportu ciepła, pędu i masy w mokrej chłodni kominowej o ciągu naturalnym - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.00-13.15 Sprawy bieżące Instytutu  
  • 10 marca 2009
   • 12.15-12.45 Sergio Uson Prezentacja działalności Centre of Research for Energy Resources and Consumption (CIRCE) z Saragossy w Hiszpanii
   • 12.45-13.15 Sergio Uson Methods of thermo-economic diagnosis of thermal plants - prezentacja wyników projektu
  • 3 marca 2009
   • 12.15-13.15 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 20 stycznia 2009
   • 12.15-12.45 Gabriel Węcel Modelowanie własności radiacyjnych gazów aktywnych optycznie
   • 12.45-13.15 Dyskusja
   • 13.15-13.30 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 16 grudnia 2008, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.15 Zbigniew Żmudka Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 13.15-13.30 Informacja o rozpoczynających się projektach badawczych: A. Nowak, T. Kruczek, T. Bury 
  • 21 października 2008, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-13.35 Prezentacje nowych doktorantów ITC
   • 13.35-14.00 Informacja o finansach Instytutu 
  • 7 października 2008, g. 12.15, s. 109C
   • 12.15-12.30 Anna Katelbach Badanie kinetyki chemicznej procesu zgazowania paliw stałych - komunikat po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 12.30-12.45 Aldona Laszczak Kinetyka spalania metanu z zastosowaniem różnych utleniaczy - komunikat po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 12.45-13.00 Tomasz Skoczowski Optymalizacja procesu zarządzania energią i mediami energetycznymi w zespole obiektów komunalnych - komunikat po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 13.00-13.15 Daniel Trzebiński Analiza komfortu cieplnego kabiny pasażerskiej samochodu osobowego - komunikat po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 13.15-13.30 Magdalena Widuch Analiza wydzielania się części lotnych podczas zgazowania biomasy - komunikat po pierwszym roku studiów doktoranckich
   • 13.30-13.45 Sprawy bieżące Instytutu 
  • 17 czerwca 2008
   • 12.15-12.40 Krzysztof Hoinka Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.40-13.10 Dyskusja
   • 13.10-13.35 Krzysztof Lampert Analiza termoekonomiczna usuwania CO2 z gazu COREX w celu integracji procesu COREX z zespołem wielkopiecowym i elektrociepłownią hutniczą - prezentacja pracy doktorskiej
   • 13.35-14.00 Dyskusja
  • 10 czerwca 2008
   • 12.15-12.45 Adam Fic Analiza numeryczna wybranych nieliniowych zagadnień przepływu ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w gruncie - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 12.45-13.20 Dyskusja
   • 13.20-13.40 Sprawy bieżące Instytutu
  • 6 maja 2008
   • 12.15-12.40 Marcin Szega Zastosowanie metod rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 12.40-13.20 Dyskusja
   • 13.20-13.40 Sprawy bieżące ITC
  • 18 marca 2008 
   • 12.15-12.40 Natalia Schaffel Ecological evaluation of the pulverized coal combustion in HTAC technology - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.40-13.20 Dyskusja 
  • 19 lutego 2008
   • 12.15-12.40 Wojciech Stanek Zastosowanie analizy egzergetycznej do oceny skutków ekologicznych w procesach cieplnych - prezentacja pracy habilitacyjnej
   • 12.40-13.20 Dyskusja
   • 13.20-13.30 Informacja dotycząca finansowania laboratoriów ITC 
  • 4 grudnia 2007
   • 12.15-12.40 Joanna Czubala Wpływ zmiany strategii paliwowego zasilania kotłów na efektywność uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 na przykładzie wybranej elektrociepłowni przemysłowej - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.40-13.20 Dyskusja 
  • 20 listopada 2007
   • 12.15-12.40 Dorota Jóźwiak Badanie procesu zapłonu i spalania kropli biooleju - prezentacja pracy doktorskiej
   • 12.40-13.00 Dyskusja
   • 13.00-13.10 Krystyna Kubica Opracowanie technologii niskoemisyjnego spalania paliw stałych - węgla i biomasy, w kotłach małej mocy oraz strategii ich wdrażania oraz Ecodesign - komunikat o rozpoczynających się projektach badawczych
   • 13.10-13.15 Wiesław Gazda Badania owiewowo-kriogenicznej metody oziębiania produktów w komorach chłodniczych - komunikat o rozpoczynającym się projekcie badawczym
   • 13.15-13.20 Wojciech Stanek Diagnostyka energetyczna i egzergetyczna z wykorzystaniem wyników modelowania empirycznego - komunikat o rozpoczynającym się projekcie badawczym 
  • 6 listopada 2007
   • 12.15-12.20 Anna Katelbach Badania procesu zapłonu mieszanek biomasy z osadami ściekowymi 
   • 12.20-12.25 Aldona Laszczak Analiza skuteczności odkraplania gazów opuszczających absorber fluidalny
   • 12.25-12.30 Tomasz Skoczowski Badanie parametrów ssawnych pompy wirowej
   • 12.30-12.35 Daniel Trzebiński Audyt energetyczny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz analiza wewnętrznych zysków ciepła
   • 12.35-12.40 Magdalena Widuch Badania migracji metali ciężkich z procesu spalania biomasy
   • 12.40-12.55 Rafał Buczyński Badania procesów spalania paliw stałych w kotłach małej mocy
   • 12.55-13.10 Krzysztof Górny Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna układów elektrociepłowni nadbudowanych członem zintegrowanym z termicznym zgazowaniem biomasy
   • 13.10-13.25 Arkadiusz Ryfa Zastosowanie analizy odwrotnej do odtwarzania współczynnika  wnikania ciepła dla chłodzenia uderzeniowego
   • 13.25-13.40 Jarosław Zogłowek Optymalizacja struktur technologicznych układów kogeneracyjnych małej mocy zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy w reaktorach ze złożem stałym 
  • 30 października 2007
   • 12.15 szkolenie dotyczące obsługi indywidualnych stron WWW
  • 16 października 2007
   • 12.15-12.40 Damian Słota Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania odwrotnego zagadnienia Stefana (prezentacja pracy habilitacyjnej)
   • 12.40-13.30 Dyskusja