• Nagroda Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk (1995)
  • Nagrody Ministra Edukacji (78, 85, 89)
  • Stypendysta Komisji Fulbrighta. Pobyt w Uniwersytecie Centralnej Florydy  (2000/2001)
  • Zatrudniony w projektach Niemieckiej Fundacji Badawczej. Pobyt w Uniwersytecie Erlangen Norymberdze - łącznie 10 miesięcy w latach 1993-99
  • Stypendium programu COPERNICUS Unii Europejskiej, pobyt w Uniwersytecie w Erlangen Norymberdze - 3 miesiące w roku 1993
  • Stypendium Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pobyt w Uniwersytecie la Sapienza w Rzymie
  • Stypendia wyjazdowe programu TEMPUS Unii Europejskiej: pobyt w Uniwersytecie w Erlangen Norymberdze, jeden miesiąc (1995), w Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie, jeden miesiąc (1995), w Uniwersytecie Ulsteru Coleraine - jeden miesiąc w latach 1996 i 1997, Uniwersytetach w Mons (B) i Clausthal Zellerfeld po dwa tygodnie w latach 1996-99
  • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
  • Biografia zawarta w Marquis Who's Who in the World, Who's Who in Science and Engineering