Ogłoszenia
Biuletyn ITC
Zebrania naukowe ITC
 • 22 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

  • 12.15 - 12.45 Mgr. inż. Karolina Petela: Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes. Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 15 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C

  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 8 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

 • 4 grudnia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Grzegorz Kruczek: Experimental and numerical investigation of combustion process of conventional and alternative fuels in Internal Combustion Engine. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 – 13.00 Dyskusja

  • 13.00 – 13.15 Zebranie pracowników samodzielnych

 • 20 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów po pierwszym roku

   • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Zuzanna Kaczor

   • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Krzysztof Pajączek

   • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Michal Stebel

   • 13.00 – 13.15  Dyskusja

 • 13 listopada 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 13.15   Prezentacje doktorantów

   • 12.15 – 12.30  Mgr inż. Bartłomiej Rutczyk (prezentacja po przyjęciu)

   • 12.30 – 12.45  Mgr inż. Marcin Nowak

   • 12.45 – 13.00  Mgr inż. Szymon Sobek

   • 13.00 – 13.15  Dyskusja

 • 23 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.30      Dr inż. Zbigniew Buliński: Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych. Prezentacja projektu OPUS

  • 12.30 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki: Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych. Prezentacja projektu OPUS

  • 12.45 – 13.00 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy. Prezentacja projektu OPUS

  • 13.00 – 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Opracowanie narzędzia symulacyjnego do analizy procesu utwardzania żywic światłoutwardzalnych. Prezentacja pracy NB dla ABB Sp. z o.o.

  • 13.10 – 13.20 Dyskusja

 • 16 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.45      Prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek:  Sprawy finansowe, ogólne i organizacyjne.
  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 – 13.15 Pożegnanie Pana Adama Kulczyńskiego

 • 9 października 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.

  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Paweł Bargiel:  "Modelowanie efektu Ranque'a-Hilscha podczas ekspansji gazu w rurze wirowej". Prezentacja doktoratu przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 • 19 czerwca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.45 mgr inż. Ronald Urbańczyk (ArcelorMittal Poland, Oddz. Dąbrowa Górnicza) Analiza możliwości obniżenia energochłonności procesu podgrzewania rud żelaza w tunelu rozmrażalniczym. Prezentacja rozprawy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.15 Dyskusja pracowników samodzielnych

 • 3 lipca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Sytuacja na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

  • 12.50 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.15 Dr inż. Arkadiusz Ryfa: Informacja o stanie dydaktyki w ITC

  • 13.15 - 13.25 Dyskusja

 • 5 czerwca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 2.15 - 12.45 Mgr inż. Michał Haida: Homogeniczny relaksacyjny model dla dwufazowej strumienicy zintegrowanej ze sprężarkowymi układami chłodzenia na czynnik chłodniczy CO2. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

 • 29 maja 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.00 Dr inż. Tadeusz Kruczek: A study of overhead thermal pipelines exposed to open air space with the use of thermovision technique. Prezentacja dorobku habilitacyjnego.
  • 13.00 - 13.15 Dyskusja
 • 8 maja 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 12:45 Giovanni Di Ilio, Unicusano, Rzym: Numerical simulation of fluid dynamics problems using advanced lattice Boltzmann methods
  • 12:45 - 13:00 Dyskusja
 • 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 13:15 Janusz Badur z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk: Wieczysta Konwersja Energi
  • 13:15 - 13:30 Dyskusja
 • 13 marca 2018 roku o godzinie 12:15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.30 dr hab. inż. Sebastian Werle: Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej. Prezentacja projektu NCN OPUS

  • 12.30 - 12.35 Dyskusja

  • 12.35 - 12.50 dr inż. Zbigniew Buliński: Opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących. Prezentacja pracy NB w ramach projektu NCBiR

  • 12.50 - 12.55 Dyskusja

 • 27 lutego 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.00 Dyrekcja: Podsumowania i sprawy organizacyjne

  • 13:00 Dyskusja

 • 6 lutego 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii

  • 12:50 Dyskusja

 • 23 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. Inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej

  • 12:50 Dyskusja

 • 16 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa

  • 12:50 Dyskusja

 • 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.15 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w ITC

   12.15 - 12.35 Mgr inż. Dominika Bandoła

   12.35 - 12.55 Mgr inż. Paweł Iliaszewicz

   12.55 - 13.15 Mgr inż. Marlena Popiół

 • 12 grydnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.35 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja zakończonego projektu MOCCA

  • 12.35 - 12.55 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Informacja o pracy NB-279/RiE-6/2017. Analiza nowych i rozwijanych technologii komercyjnego wykorzystania CO2 pochodzącego z wychwytu z bloków konwencjonalnych

  • 12:55 Dyskusja

 • 5 grudnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 12:30 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w Instytucie Techniki Cieplnej

   • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Maria Gracka

   • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Adam Kabaj

   • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Mieszko Tokarski

   • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Tomasz Simla

   • 13.15 - 13.30 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

   • 13:30 - 13:45 Dyskusja
 • 21 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje doktorantów Instytutu Techniki Cieplnej po pierwszym roku studiów doktoranckich:

    • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Adam Kabaj

    • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Mieszko Tokarski

    • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Tomasz Simla

    • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

    • 13:15  - Dyskusja

 • 14 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje nowych doktorantów w Instytucie Techniki Cieplnej:
   • Doktoranci ITC
   • 12.15 - 12.25 Zuzanna Kaczor

    12.25 - 12.35 Oliwia Nowakowska-Król

    12.35 - 12.45 Jakub Bodys

    12.45 - 12.55 Krzysztof Pajączek

    12.55 - 13.05 Szymon Sobek

    13.05 - 13.15 Michal Stebel

   • Doktoranci zewnętrzni

   • 13.15 - 13.25 Bartłomiej Dziubek

    13.25 - 13.35 Marcin Nowak

    13.35 - 13.45 Michał Twaruszka

    13.45 - 13.55 Piotr Żymełka

 • 7 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.35 Nikola Kantová, Ph.D. Student (University of Žilina): “Research of particulate matter in the University of Žilina. Prezentacja badań w ramach pracy doktorskiej.

  • 12.35 - 12.45 Dyskusja

  • 12.45 - 12.55 Dr inż. Arkadiusz Ryfa: „Badania nad hybrydowymi układami adsorpcyjnymi do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych” Informacja o pracy NB-249/RIE6/2017

  • 12.55 - 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: „Chinese-European Emission-Reducing Solutions - CHEERS” Informacja o projekcie H2020.

  • 13.10 - 13.15 Dyskusja

 • 17 października 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Domenico Sainas, Ph.D. Student (Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”): Energy Saving and Indoor Air Quality in Operating Rooms
  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

   


 Historia zebrań naukowych i organizacyjnych ITC