Ogłoszenia
Biuletyn ITC
Zebrania naukowe ITC
 • 23 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Prof. dr hab. Inż. Ireneusz Szczygieł: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej

  • 12:50 Dyskusja

 • 16 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.50 Dr hab. Inż. Wojciech Kostowski: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa

  • 12:50 Dyskusja

 • 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 13.15 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w ITC

   12.15 - 12.35 Mgr inż. Dominika Bandoła

   12.35 - 12.55 Mgr inż. Paweł Iliaszewicz

   12.55 - 13.15 Mgr inż. Marlena Popiół

 • 12 grydnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12.15 - 12.35 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja zakończonego projektu MOCCA

  • 12.35 - 12.55 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Informacja o pracy NB-279/RiE-6/2017. Analiza nowych i rozwijanych technologii komercyjnego wykorzystania CO2 pochodzącego z wychwytu z bloków konwencjonalnych

  • 12:55 Dyskusja

 • 5 grudnia 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C.
  • 12:15 - 12:30 Prezentacje doktorantów po pierwszym roku studiów doktoranckich w Instytucie Techniki Cieplnej

   • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Maria Gracka

   • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Adam Kabaj

   • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Mieszko Tokarski

   • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Tomasz Simla

   • 13.15 - 13.30 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

   • 13:30 - 13:45 Dyskusja
 • 21 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje doktorantów Instytutu Techniki Cieplnej po pierwszym roku studiów doktoranckich:

    • 12.15 - 12.30 Mgr inż. Adam Kabaj

    • 12.30 - 12.45 Mgr inż. Mieszko Tokarski

    • 12.45 - 13.00 Mgr inż. Tomasz Simla

    • 13.00 - 13.15 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

    • 13:15  - Dyskusja

 • 14 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • Prezentacje nowych doktorantów w Instytucie Techniki Cieplnej:
   • Doktoranci ITC
   • 12.15 - 12.25 Zuzanna Kaczor

    12.25 - 12.35 Oliwia Nowakowska-Król

    12.35 - 12.45 Jakub Bodys

    12.45 - 12.55 Krzysztof Pajączek

    12.55 - 13.05 Szymon Sobek

    13.05 - 13.15 Michal Stebel

   • Doktoranci zewnętrzni

   • 13.15 - 13.25 Bartłomiej Dziubek

    13.25 - 13.35 Marcin Nowak

    13.35 - 13.45 Michał Twaruszka

    13.45 - 13.55 Piotr Żymełka

 • 7 listopada 2017 roku o godzinie 12.15 w sali 109 C
  • 12.15 - 12.35 Nikola Kantová, Ph.D. Student (University of Žilina): “Research of particulate matter in the University of Žilina. Prezentacja badań w ramach pracy doktorskiej.

  • 12.35 - 12.45 Dyskusja

  • 12.45 - 12.55 Dr inż. Arkadiusz Ryfa: „Badania nad hybrydowymi układami adsorpcyjnymi do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych” Informacja o pracy NB-249/RIE6/2017

  • 12.55 - 13.10 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: „Chinese-European Emission-Reducing Solutions - CHEERS” Informacja o projekcie H2020.

  • 13.10 - 13.15 Dyskusja

 • 17 października 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Domenico Sainas, Ph.D. Student (Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”): Energy Saving and Indoor Air Quality in Operating Rooms
  • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 6 czerwca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.35 Prof. Dr hab. Inż. Andrzej J. Nowak: Analysis of flow conditions for water-ethanol solutions within riffled pipe (Analiza warunków przepływu roztworu woda-alkohol w żebrowanej rurze). Komunikat o realizowanej pracy NB.

  • 12.35 - 13.00 Dr hab. Inż. Jacek Kalina. Informacja o realizowanym projekcie IntBioCHP – Integracja systemowa elektrociepłowni opalanych biomasą.

   13.00 - 13.10 Dyskusja

 • 23 maja 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Tomasz Krysiński: Modelowanie matematyczne i optymalizacja kształtu łopatek turbin wiatrowych z pionową osią obrotu. Prezentacja rozprawy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 9 maja 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Dr inż. Rafał Rajczyk: Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Prezentacja rozprawy doktorskiej.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja
 • 4 kwietnia 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. Lidia Lombardi (Cusano University in Rome): Summary of joint research activities ongoing at Unicusano and Unifi. The presentation is focused on an overview of the activities going on at present both in Rome and in the research group in Florence.

  • 12.45 - 13.00 Dyskusja

  • 13.00 - 13.20 Dr. hab. inż. Jacek Smołka: Informacja o funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w zakresie obsługi projektów badawczych i prac NB.
 • 14 marca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 12:35 Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak: Podsumowanie zakończonego projektu pt.: Application of an innovative expansion work recovery system with multiple ejectors for energy performance improvement in the R744 refrigeration installations for supermarkets.

  • 12:35 - 12:50 Dr. hab. inż. Grzegorz Przybyła: Informacja o maszynach zakupionych do Instytutu oraz przedstawienie zasad ich użytkowania.

  • 12:50 - 13:05 Dr. hab. inż. Jacek Kalina: Zaproszenie do składania propozycji długoterminowych wewnętrznych projektów B&R w ramach programu rozwoju laboratoriów ITC.
  • 13:05 - 13:15 Dyskusja
 • 7 marca 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Ayse Ugurcan Atmaca. Uniwersytet w Izmirze. “Thermodynamic models of the ejectors”. Prezentacja pracy doktorskiej poprzedzona prezentacją Uniwersytetu.
  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 21 lutego 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Willian Cézar, Federal University of Santa Catarina – Florianopolis: "Energy system and fuel for road transport fleets in Brasil"
  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 7 lutego 2017, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 prof. Helcio Orlande, Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro: Inverse Problems in Bioheat Transfer

  • 13:00 - 13:30 Dyskusja
 • 17 stycznia 2017, g.12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Niska emisja - jedno z największych zagrożeń zdrowia w Polsce
  • 12:45 Dyskusja
 • 10 stycznia 2017, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 12.45 Dr inż. Zbigniew Buliński: Prezentacja działalności Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej
  • 12:45 - Dyskusja
 • 13 grudnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Andrzej Szlęk: Prezentacja działalności Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  • 12:45 - 13:30 Dyskusja
 • 6 grudnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr hab. Inż. Wojciech Stanek: Prezentacja działalności Zakładu Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa.
  • 12:45 - 13:30 Dyskusja
 • 22 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.45 Prezentacje nowych doktorantów w Instytucie Techniki Cieplnej
   • 12.15 - 12.25 Mgr inż. Dominika Bandoła

   • 12.25 - 12.35 Mgr inż. Maria Gracka

   • 12.35 - 12.45 Mgr inż. Paweł Iliaszewicz

   • 12.45 - 12.55 Mgr inż. Adam Kabaj

   • 12.55 - 13.05 Mgr inż. Ewa Karchniwy

   • 13.05 - 13.15 Mgr inż. Marlena Popiół

   • 13.15 - 13.25 Mgr inż. Tomasz Simla

   • 13.25 - 13.35 Mgr inż. Mateusz Świerzewski

   • 13:35 Dyskusja
 • 15 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.00 Mgr inż. Marcin Plis: Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego

   na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 13:00 Zebranie pracowników samodzielnych
 • 8 listopada 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.30 Dr inż. Paweł Gładysz: Komunikat - Koncepcja projektu pt.: Badania teoretyczno-obliczeniowe nowej koncepcji elektrociepłowni węglowej z wychwytem CO2 zintegrowanej z instalacją geotermalną. Źródło finansowania: NCN, konkurs SONATA

  • 12.30 - 13.15 Mgr inż. Magdalena Niestrój: Comparison of devolatilization process under high and low heating rates. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 13:15 Zebranie pracowników samodzielnych
 • 25 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 13.45 Prezentacje kandydatów na Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej
 • 18 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Goście z Rumuni w ramach Pyto2Energy: Elena Cristina Tomescu: Waste-to-Energy projects in Romania; Valentn Rusu: Romanian experiences in municipal solid waste systems.

  • 12.45 - 13.15 Dr inż. Tadeusz Kruczek: Pomiary termowizyjne.

 • 11 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Mgr inż. Paweł Kuczyński (GE): Enhancement of Monte Carlo technique in absorbing/emitting radiating media for CFD applications. Prezentacja pracy doktorskiej przed złożeniem.

  • 12:45 Zebranie pracowników samodzielnych

 • 4 października 2016, g. 12.15, C-109
  • 12.15 - 12.45 Prof. dr. hab. inż. Andrzej Nowak: Sprawy bieżące i organizacyjne – dydaktyka

   w semestrze zimowy roku akademickiego 2016/2017

  • 12.45 - 13.30 dr. hab. inż. Andrzej Sachajdak: Szkolenie nowych doktorantów w zakresie

   zasad korzystania z sieci ITC

 • 27 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12.15 - 12.35 dr. Dr hab. inż. Jacek Kalina: Oficjalna prezentacja Instytutu Techniki Cieplnej.

   Spotkanie poświęcone uzgodnieniu treści.

 • 20 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 12:35 dr. inż. Adam Klimanek: Prezentacja pracy NB: Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu spalin w kanałach spalin oraz reaktorze SCR instalacji odazotowania spalin

  • 12.35 - 12.50 Mgr inż. Agnieszka Korus: Badania w ramach podwójnego doktoratu na UoL. Prezentacja po powrocie z zagranicy

  • 12.50 - 13.00 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Prezentacja kalendarza zebrań ITC na IV kwartał 2016 r.

 • 13 września 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 13:30 Professor Marcelo J. Colaço: The Reciprocity Function Approach Applied to some Linear Inverse Heat Conduction Problems.
 • 12 lipca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 12:45 mgr. inż. Michał Palacz: Modelowanie matematyczne transkrytycznego przepływu płynu przez dwufazowy eżektor przeznaczony do układów chłodniczych. Prezentacja i dyskusja proponowanej rozprawy doktorskiej.

  • 12:45 - 13:05dr inż. Paweł Gładysz:
   • „Konkursy Fundacji Nauki Polskiej – możliwości aplikowania o finansowanie

    zespołów badawczych.” (10 minut)

   • „Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi na

    przykładzie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej – ankieta

    pracowników ITC.” (10 minut)

  • 13:05 - 13:20 Spotkanie pracowników samodzielnych
 • 14 czerwca 2016, g. 12:15, C-109
  • 12:15 - 12:30 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Informacja o pracach NB: "„Opracowanie modelu matematycznego hybrydowego węzła ciepła i chłodu wykorzystującego ciepło sieciowe oraz odnawialne źródła energii” oraz „Modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne silosa na biomasę”
  • 12:30 - 13:15 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Sprawy bieżące i organizacyjne - dyskusja na temat zasad funkcjonowania w ITC grup roboczych

 • 19 kwietnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 12:45 Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk: Autoprezentacja kandydata na Dziekana

  • 12:45 - 13:30 Dyskusja

 • 12 kwietnia 2016, g. 12.15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Dr inż. Wojciech Kostowski: Analiza termoekonomiczna w systemach transportu gazu ziemnego - Prezentacja dorobku habilitacyjnego

  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
  • 13:15 - 14:00 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Sprawy bieżące i organizacyjne - rozpoczęcie dyskusji na następujące tematy: Cele badawcze i rozwojowe, oferta dla przemysłu, zmiany w dydaktyce, zasady naboru na studia doktoranckie (wyłącznie dla zainteresowanych Pracowników, obecność Doktorantów nie jest obowiązkowa)

 • 22 marca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Romuald Koczwara, Dyrektor Zakładu Automatyki Ochrony Środowiska i Przemysłu PROCOM SYSTEM S.A. z Wrocławia: Prezentacja firmy PROCOM SYSTEM S.A. z Wrocławia. Dotychczasowa współpraca z ITC Pol. Śl. i możliwości rozwoju współpracy w przyszłości.

  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
 • 15 marca 2016, g.12.15, C-109
  • 12:15 - 13:00 Prof dr. hab. inż Henryk Rusinowski, dr hab inż. Marcin Szega Prof w Pol. Śl.: Diagnostyka cieplna eksploatacji. Doświadczenia ze współpracy z przemysłem.
  • 13:00 - 13:15 Dyskusja
 • 8 marca 2016, g.12:15, C-109
  • 12:15 - 12:45 Łukasz Rutkowski: Prezentacja założeń pracy doktorskiej pod roboczym tytułem "Analiza porównawcza analitycznych metod wyznaczania temperatury na wylocie z komory paleniskowej kotła wodnego rusztowego w oparciu o dane konstrukcyjne i pomiarowe kotła WR40"

  • 12:45 - 12:55 Dyskusja
  • 12:55 - 13:05 Prof dr hab. inż. Andrzej J. Nowak: Informacja o wynikach ankietyzacji zajęć pracowników ITC

  • 13:05 - 13:15 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Informacja o wynikach ankiety obowiązków organizacyjnych
  • 13:15 - 13:45 Dr inż. Ziemowit Ostrowski: Wybory przedstawicieli do rady wydziału
 • 2 lutego 2016, g. 12:15, C-109
  • 12.15 - 12.35 Dr hab. inż. Jacek Kalina: Prezentacja koncepcji programu działania w związku z

   objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Nauki

  • 12.35 - 12.45 Dyskusja

  • 12.45 - 13.05 Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń: "KIC InnoEnergy - Pedagogical innovation". Omówienie

   działań w ramach Teacher Benefit Project, informacja o konferencji w Portugalii oraz o

   szkoleniu online prowadzonego przez Aalborg University

  • 13.05 - 13.15 Dyskusja

  • 13.15 - 13.35 Dr inż. Lucyna Czarnowska: " Podsumowanie przebiegu edukacyjnego grantu

   pilotażowego: "Pedagogical innovation made for Teacher Benefit Project" supported by

   KIC InnoEnergy

  • 13.35 - 13.45 Dyskusja

 • 19 stycznia 2016, g. 12:15, C-109
  • 12.15-13.00 Diego Perrone University of Calabria: Departments organization, and Research Fields at Energy Engineering Faculty

  • 13.00 – 13.15 Dyskusja (Q&A)
 • 12 stycznia 2016, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:00 Tomasz Bury, Paweł Gładysz, Julian Jędrzejewski Sprawozdania ze szkolenia w Hiszpani/Francji z zakresu energetyki jądrowej
  • 13:00-13:30 Marek Rojczyk Sprawozdanie ze stażu naukowego w Uniwersytecie Rio de Janeiro
  • 13:30-13:40 Zbigniew Buliński Informacja o rozpoczynającym się projekcie NCN
 • 15 grudnia 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Anna Ober Szanse i możliwości udziału w projektach w ramach POIR
  • 13:15-13:30 Pytania i dyskusja
 • 8 grudnia 2015, g.12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Dyskusja na temat zwiekszenia kontaktów Instytutu Techniki Cieplnej z Przemysłem
 • 1 grudnia 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:15 Ryszard Białecki Jak, gdzie i dlaczego publikować po angielsku
  • 13:15-13:30 Ziemowit Ostrowski Informacja o zakresie planowanej inwestycji budowlanej

   ‘Laboratorium Bio-Heat-Med oraz serwerownia ITC'

 • 10 listopada 2015, g.12:15, C-109
  • 12:15-13:45 Katarzyna Markiewicz-Śliwa Możliwości, ograniczenia i potrzeby składania wniosków na projekty w ramach h2020
 • 3 listopada 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Michał Haida, Jakub Klim, Bartlomiej Melka Autoprezentacja nowych doktorantów ITC
  • 12:45-13:30 Andrzej Szlęk, Grzegorz Przybyła, Adam Klimanek, Gabriel Węcel Komunikat o zakończonych projektach strategicznych + dyskusja
 • 20 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Andrzej Szlęk, Ireneusz Szczygieł Sprawy organizacyjne
  • 12:45-13:15 Jacek Smołka, Arkadiusz Ryfa Prezentacja pozyskanych projektów
 • 13 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-12:45 Andrzej Nowak Sprawy organizacyjne
  • 12:45-13:15 Andrzej Nowak, Ziemowit Ostrowski Prezentacja pozyskanych projektów
 • 6 października 2015, g. 12:15, C-109
  • 12:15-13:00 Mirosław Syta (TAURON Polska Energia S.A.) Analiza opłacalności recyklingu wypalonego paliwa w reaktorach na neutronach prędkich

 

Historia zebrań naukowych i organizacyjnych ITC