Informacja o udziale Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
w programie ERASMUS

Informacje ogólne

ERASMUS to program wymiany studentów i kadry naukowej obejmujący szkolnictwo wyższe. Stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanego w latach 1987-1994 w krajach członkowskich Unii Europejskiej Programu o nazwie Socrates/Erasmus

 

Głównym celem programu ERASMUS jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez:

  • wyjazdy pracowników i studentów w celu zaliczenia semestru (wyjątkowo dwóch)
  • wspólne opracowywanie programów nauczania
  • uznawanie studentom okresu studiów odbywanych na uczelni zagranicznej
  • praktyki studenckie w zakładach przemysłowych i instytutach naukowych za granicą

Dotychczasowe doświadczenia

Nasz Wydział uczestniczy w programie ERASMUS od momentu, w którym Polska przystąpiła do tego programu. W tym czasie na uczelnie zagraniczne wyjechało prawie 200 studentów i 15 doktorantów. Kilkunastu  profesorów wygłosiło wykłady na uczelniach Unii Europejskiej. W tej chwili Wydział ma podpisane podpisał umowy o współpracy z 38 uniwersytetami zachodnimi.

 

Zasadą programu jest wymiana ekwiwalentna tj. uczelnia przyjmuje tyle samo gości, ilu wysyła za granicę. W praktyce, równowaga ta rzadko jest zachowana. Niewielu studentów z Europy Zachodniej decyduje się na przyjazd do Polski. W roku 2012/2013  Wydział może wysłać ok. 15 studentów.

 

Dofinansowanie dla studentów i doktorantów wynosi 330-350 €/miesiąc w zalezności od państwa docelowego. Na czas wyjazdu nie wstrzymuje się stypendiów, bowiem zasadą wymiany jest pokrywanie przez ERASMUS różnicy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach. W rzeczywistości stypendia nie pokrywają tych różnic. Dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że przy odrobinie starań, studenci mogą  znaleźć sponsorów wspierających wyjazdy.

 

Najłatwiej zorganizować wymianę dyplomantów i doktorantów. Od nich nie wymaga się słuchania wykładów i zdawania egzaminów za granicą.  W ten sposób ominąć można wymóg biegłej znajomości języka lokalnego. Naszym stypendystom wystarczy znajomość angielskiego pozwalająca na swobodne porozumiewanie się i napisanie pracy dyplomowej (dyplomanci) lub częściowego sprawozdania z działalności naukowej (doktoranci).

 

Wymiana odbywa się na podstawie bilateralnych umów zawartych pomiędzy uniwersytetami. W praktyce, umowy przygotowywane są przez znających się skądinąd pracowników na zasadzie:

 

Ja wysyłam do Ciebie mego studenta, Ty przysyłasz swojego (jeśli znajdzie się kandydat).

 

 Na Wydziale oczejujemy, że czas pobytu będzie wynosił 4 miesiące, wymagana jest średnia min. 4 (Dot. wszystkich ukończonych semestrów - wyjątkowo dwu ostatnich semestrów), zaś znajomość języka może być sprawdzona w rozmowie kwalifikacyjnej lub w przypadku wątpliwości przez egzamin na Studium Języków Obcych. Honorowane są oczywiście egzaminy TOEFL, FCE lub równoważne.

 

ERASMUS przewiduje wiele pól współdziałania (pobierz Załącznik 1 w pliku PDF). Na razie skupiamy się na trzech działaniach:

  • wymiana dyplomantów i doktorantów
  • wymiana krótkich wizyt wykładowców
  • praktyki zagraniczne

Zapraszam do udziału w programie Erasmus wszystkich studentów obecnego 1 roku studiów magisterskich naszego Wydziału, spelniających warunki formalne (znajmomość języka i średnia jak wyżej). Dla osób biegle posługujących się językiem obcym możliwy jest wyjazd na młodszych latach.

 

Starania należy rozpocząć od wypełnienia formularza (pobierz plik DOC) i odesłania go do mnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wymaga to znalezienia opiekuna pracy dyplomowej spośród pracowników naszego Wydziału. W przypadku trudności ze znalezieniem opiekuna, proszę o kontakt ze mną.

 

Osoby chcące wyjechać na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus, powinny same znaleźć pracodawcę w krajach Unii. Praktyka winna trwac min. 3 miesiące. Zasady kwalifikacji są podobne. Finansowanie jest nieco wyższe i wynosi między 400 a 450 €/miesiąc. 

 

Stypendium na zaliczenie semestru można otrzymać tylko raz. Podobnie rzecz się ma z praktyką zagraniczną w ramach programu Erasmus. Można natomiast otrzymać stypendium na zaliczenie semestru i praktykę. 

 


Andrzej J. Nowak
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus

 

 

 

 Lista Uniwersytetów, z którymi Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ma podpisane umowy Erasmusa na rok akademicki 2013/2014.