Poniżej zaprezentowano przykładową optymalizację sprawności energetycznej siłowni ze względu na stosunek strumieni masy 1 i 2.

 

Image

 

 

Numer pokolenia

Strumień 1, kmo/s 

Strumień 2, kmol/s 

Sprawność energetyczna, %

12.59400411.15616618.7180
21.60321211.15616625.6130
30.39869711.15616625.1640
40.29053711.15616625.6130
50.29053711.15616625.6130