Prof. dr hab. inż.

Nowak Andrzej J.

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż.

Białecki Ryszard

Prof. dr hab. inż.

Ziębik Andrzej

Dr hab. inż.

Rusinowski Henryk

Prof. nzw. w Pol. Śl.

Dr inż.

Liszka Marcin

Dr inż.

Ostrowski Ziemowit

Dr inż.

Smołka Jacek

Dr inż.

Stanek Wojciech

Dr inż.

Szega Marcin

Mgr inż.

Buliński Zbigniew

Mgr inż.

Kozołub Paweł