W ramach projektu opublikowano następujące prace:

  1. Z. Ostrowski, M. Liszka, J. Smołka, A. Ziębik, A.J. Nowak, AI tool for automatic synthesis of CHP systems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 14(2007), pp. 705-714.
  2. Liszka M., Ostrowski Z., Nowak A.J., Ziębik A., Application of artificial intelligence tools to conceptual optimal synthesis of a combined cycle CHP system - Part I: Methodology, Proceedings of ECOS 2007, June 25-28 2007, Padova, Italy.
  3. Smołka J., Liszka M., Ostrowski Z., Nowak A.J., Ziębik A., Artificial Intelligence optimization of gas turbine systems, Prace Naukowe - Konferencje, PBEC 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z 25, Warszawa, 2007.
  4. Nowak A.J., Smołka J., Buliński Z., Ostrowski Z., Liszka M., Ziębik A., Conceptual synthesis of CHP systems making use of EES software and AI tools, Proc. of the XX Jubileuszowy Zjazd Termodynamików, Wrocław, 2008,  Tom II, pp. 122-128.
  5. Nowak A.J., Buliński Z., Smołka J., Ostrowski Z., Liszka M., Ziębik A., Automatic generation of the structure of the CHP system using AI tools and EES software, Proc. of the Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education, Corfu, Greece, 2008,  pp. 71-75.