Pomimo formalnego zakończenia projektu, prace rozwojowe są w dalszym ciągu prowadzone.