Transport ciepła i masy - En NIIz


Terminy kolokwiów/ egzaminów

termin główny:
egzamin: 24 maja 2014 g.9:00 sala C-60
kolokwium: 24 maja 2014 g.10:45 sala C-60

termin poprawkowy I:
egzamin: 7 czerwca 2014 g.9:00 sala C-60
kolokwium: 7 czerwca 2014 g.10:45 sala C-60

termin poprawkowy II:
egzamin: 14 czerwca 2014 g.9:00 sala C-60
kolokwium: 14 czerwca 2014 g.10:45 sala C-60
Wyniki kolokwiów/egzaminów

Wyniki kolokwiów kolokwiów można uzyskać:
- po zalogowaniu się na stronę https://baza.itc.polsl.pl (do logowania należy podać 6-cio cyfrowy numer albumu - taki sam numer ma indeks lub legitymacja studenckiej),
- osobiście,
- telefonicznie,
- e-mailem (zapytania proszę wysyłać na mój adres)


O przedmiocie

- karta przedmiotu (pobierz plik PDF )
- warunki zaliczenia (pobierz plik PDF )


Materiały do zajęć dydaktycznych

prezentacje do wykładów

- wyklad 0 - informacje organizacyjne (pobierz plik pdf)
- wyklad 1 - nieustalone przewodzenie ciepła (pobierz plik pdf)
- wyklad 2 - skraplanie i wrzenie (pobierz plik pdf)
- wyklad 3 - wymienniki ciepła (pobierz plik pdf)
- wyklad 4 - promieniowanie gazów (pobierz plik pdf)
- wyklad 6 - transport masy: podstawowe pojęcia (pobierz plik pdf)
- wyklad 7 - prwo Ficka (pobierz plik pdf)
- wyklad 8 - wnikanie masy (pobierz plik pdf)


treści zadań

- ćwiczenia 0 - równanie rózniczkowe przewodzenia ciepła (pobierz plik PDF)
- ćwiczenia 1 - nieustalone przewodzenie ciepła (pobierz plik PDF)
- ćwiczenia 2 - skraplanie i wrzenie (pobierz plik PDF)
- ćwiczenia 3 - wymienniki ciepła (pobierz plik PDF)
- ćwiczenia 4 - radiacyjna wymiana ciepła (pobierz plik PDF)
- ćwiczenia 5 - transport masy (pobierz plik PDF)


tablice

- tablica 1 - parametry wody na linii granicznej (pobierz plik PDF)
- tablica 2 - parametry krytyczne niektórych czynników (pobierz plik PDF)
- tablica 3 - molowa entalpia właściwa dla gazów półdoskonałych (pobierz plik PDF)
- tablica 4 - molowa entalpia tworzenia (pobierz plik PDF)
- tablica 5 - wartość opałowa paliw (pobierz plik PDF)
- tablica 6 - właściwości wody na linii nasycenia (pobierz plik PDF)
- tablica 7 - właściwości olejów (pobierz plik PDF)
- tablica 8 - właściwości suchego powietrza (pobierz plik PDF)
- tablica 9 - właściwości spalin (pobierz plik PDF)
- tablica 10 - właściwości materiałów izolacyjnych (pobierz plik PDF)
- tablica 11 - właściwości materiałów budowlanych (pobierz plik PDF)
- tablica 12 - właściwości metali w stanie stałym (pobierz plik PDF)
- tablica 13 - właściwości materiałów różnych (pobierz plik PDF)
- tablica 14 - właściwości pokarmów (pobierz plik PDF)
- tablica 15 - właściwości organów ludzkich (pobierz plik PDF)
- tablica 16 - poprawki przy opływie pęczków rur (pobierz plik PDF)
- tablica 17 - opór cieplny osadów w wymiennikach ciepła (pobierz plik PDF)
- tablica 18 - równania kryterialne dla przepływu wymuszonego (pobierz plik PDF)
- tablica 19 - równania kryterialne dla wymuszonego przepływu burzliwego w prostych kanałach (pobierz plik PDF)
- tablica 20 - równania kryterialne dla opływu rurociągów o różnym przekroju (pobierz plik PDF)
- tablica 21 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w otwartej przestrzeni (pobierz plik PDF)
- tablica 22 - równania kryterialne dla konwekcji swobodnej w zamkniętej przestrzeni (pobierz plik PDF)
- tablica 23 - emisyjność metali (pobierz plik PDF)
- tablica 24 - emisyjność niemetali (pobierz plik PDF)
- tablica 25 - funkcja promieniowania (pobierz plik PDF)
- tablica 26 - właściwości radiacyjne materiałów przy promieniowaniu słonecznym (pobierz plik PDF)
- tablica 27 - funkcje Bessela (pobierz plik PDF)
- tablica 28 - współczynniki dla równań opisujących nieustalony rozkład temperatury w płycie, kuli i walcu przy liczbie Fo>0.2 (pobierz plik PDF)
- tablica 29 - dopełniająca funkcja błędu (pobierz plik PDF)


wykresy

- wykres i-s dla pary wodnej (pobierz plik PDF)
- wykres i-X dla powietrza wilgotnego (pobierz plik PDF)
- wykres emisyjności dwutlenku węgla i pary wodnej (pobierz plik PDF)
- wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
- wykres sprawności żeber prostych o różnym profilu wg Cengla (pobierz plik PDF)
- wykres sprawności żeber okrągych o stałej grubości wg Kostowskiego (pobierz plik PDF)
- wykres sprawności żeber okrągłych o stałej grubości wg Cengla (pobierz plik PDFq)
- wykres rozkładu temperatury w ciele półnieskończonym (pobierz plik PDF)
- wykresy Heislera dla kuli (pobierz plik PDF)
- wykresy Heislera dla płyty (pobierz plik PDF)
- wykresy Heislera dla walca (pobierz plik PDF)


inne materiały

- Równanie rózniczkowe przewodzenia ciepła (pobierz plik pdf )
- Nieustalone przewodzenie ciepła (pobierz plik pdf )