2017 - 2018 w korekcie/uzupełnieniu (07.2018)

 

 

 • 2014
 • Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej
  Etap 9:
   Analiza stosowanych technik usuwania wodoru z obudowy bezpieczeństwa reaktora w warunkach awarii LOCA i analiza możliwości optymalizacji konfiguracji układu rekombinatorów H2
  Zadanie nr 7: Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego
  Kierownik: Jan Składzień
  Etap 11: Analiza termo-hydrauliczna układu do wytwarzania i wykorzystywania wysokotemperaturowego nośnika energii
  Zadanie nr 1: Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (HTRPL)
  Kierownik: Adam Fic
  2010