Proponowana tematyka prac inżynierskich i magisterskich dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 

 • Analiza termo-ekologiczna i/lub termo-ekonomiczna układów energetyki zawodowej.
 • Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna w dużej i małej skali.
 • Kompleksowa ocena wpływu danej technologii na środowisko - analiza środowiskowa w pełnym cyklu istnienia (Life Cycle Assessment - LCA).
 • Analiza egzergetyczna dla układów energetyki lub procesów przemysłowych.
 • Czyste technologie węglowe - ocena termo-ekologiczno-ekonomiczna różnych technologii.
 • Optymalizacja procesów cieplnych z wykoryzstaniem analizy egzergetycznej i/lub ekonomicznej.
 • Wykorzystanie energii odpadowej i poprawa efektywności energetycznej.

 

Przedstawiona powyżej tematyka, po wyrażniu chęci realizowania pracy dyplomowej pod moim nadzorem, może przerodzić się w konkretny temat zgodnie z zainteresowaniami dyplomanta.

W tej sprawie proszę o kontakt mailowy lub osobiście.

 

Zajęcia dodatkowe z programu Ebsilon na rok akademicki 2016/2017:

 

Studenci studiów magisterskich:

 • Mateusz Kawecki
 • Maksymilian Kowalik
 • Kamila Szczepańska
 • Paweł Boron

Zajęcia zaczynają się od marca 2017 - termin do ustalenia. 

 

Przyjęte do realizacji prace magisterskie i projekty inżynierskie na rok akademicki 2016/2017:

 

inż. Mateusz Kawecki
Analiza energetyczna i egzergetyczna obiegu Braytona z CO2 jako czynnikiem roboczym.
Temat pracy przeddyplomowej:

Przegląd stanu wiedzy w zakresie obiegów energetyczych z CO2 jako czynnikiem roboczym.

 

inż. Maksymilian Kowalik
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna budowy wysokosprawnego układu kogeneracyjnego pracującego na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.
Temat pracy przeddyplomowej:

Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i prawne budowy nowych dużych układów skojarzonych w Polsce.

 

inż. Kamila Szczepańska
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna uciepłownienie bloków energetycznych elektrowni jądrowych.
Temat pracy przeddyplomowej:

Uwarunkowania technologiczne uciepłownienia bloków energetycznych elektrowni jądrowych - przegląd literatury oraz opracowanie modelu matematycznego referencyjnej elektrowni jądrowej.

 

inż. Paweł Boron
Analiza energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna wykorzystania ciepła odpadowego w zintegrowanych układach elektrowni węglowych pracujących według technologii post-combustion.
Temat pracy przeddyplomowej:

Przegląd rozwiązań technologicznych w zakresie technologii post-combustion wraz z budową matematycznego modelu (w programie Ebsilon Professional) referencyjnego bloku węglowego o mocy brutto 460MWel.

 

Łukasz Kiebdój

Analiza termodynamiczna i ekonomiczna budowy bloku energetycznego zintegrowanego z wychwytem CO2.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Wstęp – cel i zakres pracy.
 2. Czyste technologie węglowe, technologie wychwytu CO2 – przegląd literatury.
 3. Opracowanie kodu komputerowego referencyjnego układu elektrociepłowni zintegrowanej z wychwytem CO2 pracującej według technologii post-combustion – wykorzystanie programu Ebsilon Professional.
 4. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 5. Opracowanie algorytmu analizy ekonomicznej dla potrzeb oceny opłacalności zaproponowanego układu (w oparciu o wybrane wskaźniki ekonomiczne).
 6. Analiza otrzymanych wskaźników termodynamicznych i ekonomicznych dla analizowanego układu.
 7. Podsumowanie i wnioski.

 

Michał Cieśliczka

Aplikacja internetowa do bilansowania obiegu parowo-wodnego bloku energetycznego.
Plan projektu inżynierskiego:

 1.  Wstęp - cel i zakres pracy.
 2. Zastosowanie rozwiązań IT w energetyce (np. systemy kontroli eksploatacji oraz smart grid) - przegląd literatury).
 3. Analiza termodynamiczna obiegu parowo-wodnego bloku energetycznego - wyznaczenie i porównanie wskaźników energetycznych układu referencyjnego.
 4. Opracowanie algorytmu matematycznego dla potrzeba analizy termodynamicznej obiegu parowo-wodnego dla referencyjnego bloku energetycznego.
 5. Aplikacja algorytmu do apliakcji internetowej wraz z opracowanie interfejsu użytkownika.
 6. Weryfikacja aplikacji komputerowej, w tym poprawności wykonania obliczeń z zakresu analizy termodynamicznej.
 7. Podsumowanie i wnioski.

 

Grzegorz Wideman

Analiza termodynamiczna i ekologiczna nadbudowy układu elektrowni węglowej członem gazowych.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Wstęp – cel i zakres pracy.
 2. Przegląd stosowanych rozwiązań technologicznych w zakresie nadbudowy układów elektrowni węglowych członem gazowym – układy szeregowe i równoległe.
 3. Opracowanie kodu komputerowego bloku energetycznego referencyjnego węglowego oraz z nadbudowanym członem gazowym (z wykorzystaniem narzędzi komercyjnych).
 4. Testowanie kodów komputerowych oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 5. Opracowanie algorytmu analizy ekologicznej dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko zaproponowanych rozwiązań (np. w oparciu o koszt termo-ekologiczny czy skumulowaną emisję GHG).
 6. Analiza uzyskanych wskaźników termodynamicznych oraz ekologicznych.
 7. Podsumowanie i wnioski.

 

Paweł Wesołowski

Analiza termodynamiczna i ekologiczna bloku energetycznego zintegrowanego z wychwytem CO2.

Plan projektu inżynierskiego:

 1. Wstęp – cel i zakres pracy.
 2. Czyste technologie węglowe – przegląd rozwiązań (stan obecny i rozwiązania przyszłościowe) – technologia post-combustion.
 3. Opracowanie kodu komputerowego układu bloku energetycznego zintegrowanego z wychwytem CO2 według wybrane konfiguracji – wykorzystanie programu Ebsilon.
 4. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych w oparciu o dane źródłowe.
 5. Opracowanie algorytmów na potrzeby przeprowadzenia analizy ekologicznej. Wybór wskaźników oceny (koszt termo-ekologiczny, emisja GHG).
 6. Analiza otrzymanych wskaźników ekologicznych i termodynamicznych.
 7. Podsumowanie i wnioski.

 

Daniel Pandza

Analiza termodynamiczna bloku elektrociepłowni z wychwytem CO2.

Plan projektu inżynierskiego:

 1. Wstęp – cel i zakres pracy.
 2. Czyste technologie węglowe oraz energetyka skojarzona cieplno-elektryczna – przegląd literatury.
 3. Opracowanie kodu komputerowego referencyjnego układu elektrociepłowni zintegrowanej z wychwytem CO2 pracującej według technologii post-combustion – wykorzystanie programu Ebsilon Professional.
 4. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 5. Analiza wariantowa możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z chłodzenia międzystopniowego sprężarek CO2.
 6. Analiza otrzymanych wskaźników termodynamicznych dla wybranych wariantów integracji cieplnej.
 7. Podsumowanie i wnioski.

 

Przyjęte do realizacji prace magisterskie i projekty inżynierskie na rok akademicki 2015/2016:

 

inż. Mateusz Świerzewski
Analiza termo-ekonomiczna doboru układu kogeneracyjnego małej mocy zasilanego biomasą.
Plan pracy dyplomowej (magisterskiej):

 1. Układy kogeneracyjne małej mocy (moc cieplna do 25 MWth­) zasilane biomasą - przegląd dostępnych rozwiązań.
 2. Ocena zapotrzebowania na ciepło (do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) w małych miejskich systemach ciepłowniczych.
 3. Opracowanie kodu komputerowego (z wykorzystaniem narzędzi komercyjnych) układu elektrociepłowni zasilanej biomasą w wybranej konfiguracji.
 4. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 5. Opracowanie algorytmu, w tym modyfikacji funkcji celu, dla analizy doboru optymalnego współczynnika udziału skojarzenia.
 6. Analiza wskaźników termo-ekonomicznych oraz określenie charakterystyki optymalnego współczynnika udziału skojarzenia w funkcji parametrów charakterystycznych dla miejskich sieci ciepłowniczych.
 7. Analiza wskaźników ekologicznych wybranego wariantu elektrociepłowni.

Temat pracy przeddyplomowej:
Charakterystyka energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna elektrociepłowni zasilanych biomasą - przegląd stanu wiedzy.


Marcin Szumilas
Analiza egzergetyczna bloku energetycznego zintegrowanego z wychwytem CO2.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Czyste technologie węglowe - przegląd rozwiązań (stan obecny i rozwiązania przyszłościowe).
 2. Opracowanie kodu komputerowego układu bloku energetycznego zintegrowanego z wychwytem CO2 według wybrane konfiguracji.
 3. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 4. Opracowanie algorytmów na potrzeby przeprowadzenia analizy egzergetycznej.
 5. Analiza egzergetyczna analizowanego układu (lokalne straty egzergii).
 6. Graficzna interpretacja strat egzergii (wykres Grassmanna)

 

Michał Sobczyk
Analiza termo-ekonomiczna bloku energetycznego elektrowni na parametry nadkrytyczne.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna wybranego bloku elektrowni na parametry nadkrytyczne.
 2. Opracowanie kodu komputerowego układu bloku energetycznego (z wykorzystaniem narzędzi komercyjnych)
 3. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 4. Opracowanie algorytmów i kodu komputerowego dla analizy ekonomicznej.
 5. Opracowanie scenariuszy dla potrzeb analiz ekonomicznej, w tym z uwzględnieniem kwestii związanych z pozwoleniami na emisję CO2.
 6. Analiza wskaźników ekonomicznych dla wybranych scenariuszy.


Paweł Boron
Analiza termodynamiczna możliwości wykorzystanie energii odpadowej z instalacji wychwytu CO2.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Przegląd stosowanych rozwiązań technologicznych wykorzystania energii odpadowej z instalacji wychwytu CO2.
 2. Opracowanie kodu komputerowego części parowej zadanego bloku energetycznego oraz instalacji wychwytu CO2.
 3. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 4. Wybór konfiguracji technologicznych wykorzystania energii odpadowej z instalacji usuwania CO2 oraz przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych.
 5. Opracowanie algorytmów analizy termodynamicznej oceny wykorzystania energii odpadowej.
 6. Analiza wyznaczonych wskaźników analizy termodynamicznej dla wybranych konfiguracji technologicznych.

 

Maksymilian Kowalik
Termodynamiczna, ekologiczna i ekonomiczna analiza porównawcza układu skojarzonego małej mocy i kotła gazowego.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Przegląd stosowanych rozwiązań technologicznych realizacji gospodarki skojarzonej.
 2. Ocena zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb komunalno-bytowych oraz dobór układu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym.
 3. Opracowanie kodu komputerowego układu elektrociepłowni i kotła gazowego.
 4. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 5. Opracowanie algorytmów oceny energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej realizacji gospodarki skojarzonej.
 6. Analiza wskaźników energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych dla zaproponowanego rozwiązania.

 

Patryk Dyl
Analiza termo-ekonomiczna bloku energetycznego elektrowni ze współspalaniem biomasy.
Plan projektu inżynierskiego:

 1. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna wybranego bloku elektrowni.
 2. Opracowanie kodu komputerowego układu bloku energetycznego (z wykorzystaniem narzędzi komercyjnych)
 3. Testowanie kodu komputerowego oraz weryfikacja wskaźników termodynamicznych.
 4. Opracowanie algorytmów i kodu komputerowego dla analizy ekonomicznej.
 5. Opracowanie scenariuszy dla potrzeb analiz ekonomicznej, w tym z uwzględnieniem kwestii związanych z możliwością współspalania biomasy.
 6. Analiza wskaźników ekonomicznych dla wybranych scenariuszy.