• Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak
  • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
  • Członek Wydziałowej komisji SZJK
  • Wydziałowy koordynator programu ERASMUS
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Rusinowski
  • Praca w Radzie Naukowej Re Polis Politechniki Śląskiej
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek
  • Opiekun specjalności EGiR (I i II stopień)
 • Dr hab. inż. Wojciech Stanek, prof. nzw. w Pol. Śl.
  • Opiekun Koła Naukowego Techniki Cieplnej
  • Subject editor ENERGY, Organizacja Special Issues
  • Współpraca ze szkołami w Rudzie Śląskiej w ramach promocji Wydziału
 • Dr hab. inż. Marcin Szega, prof. nzw. w Pol. Śl.
  • Kierownik Laboratorium Cieplnych Procesów Wysokotemperaturowych
  • Zakładowy koordynator bazy POLON
  • Opiekun specjalności EZiP (studia zaoczne)
  • Organizacja konkursu prac dyplomowych Stowarzyszenia Wychowanków ME
  • Organizacja zebrań naukowych Komisji Energetyki oddziału PAN w Katowicach
 • Prof. Dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł
  • Praca w zespole konkursu "Nocy naukowców"
 • Dr hab. inż. Wiesław Gazda
  • Kierownik Laboratorium Chłodnictwa
  • Opiekun specjalności CHiK (MiBM)
  • Koordynacja specjalności chłodniczej na kierunku Energetyka
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk
 • Dr hab. inż. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
  • Koordynacja wydawnictw ITC
  • Praca nad planami studiów (Energetyka Jądrowa)
  • Udział w komisjach wydziałowych (sprawy osobowe)
 • Dr inż. Jacek Kalina
  • Opracowywanie i sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową (BK), sprawozdania BK, sprawozdania inne
 • Dr hab. inż. Jacek Smołka
  • Licencje oprogramowania komercyjnego ANSYS
  • Zarządzanie zasobami obliczeniowymi i dostępem do klastra obliczeniowego
 • Dr hab. inż. Sebastian Werle
  • Instytutowy koordynator wprowadzania danych do bazy POLON
  • Opiekun Koła Naukowego ISWEM
  • Rejestracja wydatków ITC
  • Koordynator ds obciążenia dydaktycznego w ZSSSIOZE
 • Dr hab. inż. Zbigniew Żmudka
  • Kierownik Laboratorium Procesów Przepływowych

 • Dr inż. Wojciech Adamczyk
  • Opieka nad klastrami obliczeniowymi
  • Pomoc przy  licencjach ANSYS
  • Praca w zespole konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem"
 • Dr inż. Zbigniew Buliński
  • Administracja klastra Tola
  • Opieka nad laboratorium PIV
 • Dr inż. Tomasz Bury
  • Kierownik Laboratorium Techniki Jądrowej
  • Inspektor ochrony radilogicznej
  • Praca w Laboratorium Techniki Cieplnej
  • Zakładowy (ZPCiEJ) koordynator zbierania danych do sprawozdań BK oraz do bazy POLON
  • Praca przy akcji promocyjnej Wydziału
 • Dr inż. Michał Chabiński
  • Kierownik Laboratorium Małych Kotłów Grzewczych
  • Administrator sieci komputerowej ITC
  • Rezerwacja sal komputerowych (118C, 119C, 60C, 103C)
  • Administrator serwisu WWW ITC
  • Administracja Fanpage'm ITC na portalu Facebook i Google+
 • Dr inż. Lucyna Czarnowska
  • Obciążenie dydaktyczne ITC
 • Dr inż. Paweł Gładysz
  • Informacja wewnętrzna ITC w zakresie konkursów NCN, NCBiR, H2020 i innych
  • Informacja wewnętrzna ITC w zakresie zmian w prawie energetycznym i normach
 • Dr inż. Krzysztof Hoinka
  • Protokolant na nadzwyczajnych posiedzeniach Rady Wydziału podczas obron prac
   doktorskich doktorantów ITC
  • Opracowywanie protokołów z obron prac doktorskich doktorantów ITC
 • Dr inż. Anna Katelbach-Woźniak
  • Opracowywanie protokołów z obron prac doktorskich doktorantów ITC
  • Praca w zespole konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem" i Nocy naukowców
  • Opieka na laboratoriami 38C, 115A, 116A oraz 141A
 • Dr inż. Adam Klimanek
  • Kierownik Laboratorium dydaktycznego podstaw spalania
  • Sprawozdanie BK i BW
 • Dr inż. Wojciech J. Kostowski
  • Kronika ITC
  • Newsletter ITC
  • Opieka nad gablotkami
  • Wydziałowy koordynator praktyk
  • Koordynator zakładowy danych do raportu BK
  • Praca przy akcji promocyjnej Instytutu i Wydziału
  • Opiekun laboratorium komputerowego EGiR (sala 103)
 • Dr inż. Tadeusz Kruczek
  • Kierownik Laboratorium Techniki Cieplnej
 • Dr inż. Andrzej Ksiądz
  • Sekretarz komisji prac dyplomowych IŚWEiM
  • Członek zespołu ds. modernizacji programów studiów (IŚ)
  • Zakładowy (ZSSSiOZE) koordynator zbierania danych do sprawozdań BK oraz do bazy POLON
 • Dr inż. Stanisław Kucypera
  • Opiekun magazynu materiałów szlachetnych
  • Praca w Wydziałowej Komisji Naboru
  • Praca w Laboratorium Techniki Jądrowej
 • Dr inż. Ziemowit Ostrowski
  • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
  • Kierownik Laboratorium BIO-Heat-Med
  • Planowanie/koordynacja/projekt nowej serwerowni
 • Dr inż. Grzegorz Przybyła
  • Kierownik Laboratorium Techniki Samochodowej
  • Opiekun Laboratorium Silnikow Spalinowych
 • Dr inż. Marek Rojczyk
  • Organizacja akcji promocyjno-reklamowej Wydziału
  • Praca nad organizacją laboratorium BIO-Heat-Med
  • Praca nad organizacją wydarzeń cyklicznych (Noc Naukowców, Industriada, Gril ITC)
  • Opieka nad gablotkami, opieka nad Grupą Sympatyków Maszyn Parowych
 • Dr inż. Arkadiusz Ryfa
  • Organizacja akcji promocyjno-reklamowej Wydziału
  • Administracja bazą finansową ITC
  • Administracja sieci internetowej
  • Organizacja konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem" i praca w ramach Nocy naukowców
 • Dr inż. Andrzej Sachajdak
  • Administracja sieci komputerowej ITC
  • Kierownik Laboratorium Komputerowego
  • Opieka nad systemem monitoringu budynku C
 • Dr inż. Sławomi Sładek
  • Praca w zespołach Nocy naukowców i konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem?".
  • Wydawanie kart dostępu do sal komputerowych
  • Opieka nad alarmem
 • Dr inż. Gabriel Węcel
  • Obsługa dydaktycznej bazy danych oraz interfejsu do bazy danych
  • Budowa i obsługa baz danych ITC
  • Obciążenie dydaktyczne ITC

 • Mgr inż. Paweł Bargiel
  • Plan zajęć dla dziennych studiów doktoranckich (wszystkie lata studiów),
  • Komisja studiów doktoranckich,           
   Sekretarz egzaminów inżynierskich i magisterskich (EGiR)
 • Mgr inż. Piotr Buliński
  • Praca w komisji konkursu na najlepszą pracę dypl. z metod numerycznych
  • Opieka nad gablotką zakładową (zakład PCiEJ)
  • Pomoc przy arkuszu dydaktycznym
  • Praca przy raporcie BK Zakładu PCiEJ
 • Mgr inz. Michał Haida
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych
  • Sekretarz obron inż. Energetyka niestacjonarne
 • Mgr inż. Julian Jędrzejewski
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych, Energetyka, CSE i PiSE
  • Plan zajęć (MBiM st.II, rok I i II TS; Energetyka st.I, rok III sem. 7 / st.II, rok I i II CSE)
 • Mgr inż. Jakub Klim
  • Zaopatrzenie kawiarenki
  • Praca przy organizacji Nocy Naukowców
  • Sekretarz obron inżynierskich IŚwEiM
  • Praca w Wydziałowej Komisji Naboru
 • Mgr inż. Agnieszka Korus
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych, Ochrona Środowiska, OŚwE
  • Obsługa wydarzeń nieplanowanych (np. Akcje Dziekanatu)
  • Opieka nad gablotkami
  • Praca w zespole organizacyjnym Nocy naukowców
  • Praca w Wydziałowej Komisji Naboru
 • Mgr inż. Grzegorz Kruczek
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych, MBiM, TS
 • Mgr inż. Tomasz Krysiński
  • Plan zajęć (Energetyka stopień I rok I, Energetyka stopień I rok II, Energetyka stopień II całość grup EGiR, CAEE, MiBM stopień II specjalność Chłodnictwo)
 • Mgr inż. Bartłomiej Melka
  • Plan zajęć (IŚCzTwEiE / st. II, rok I i II, IŚwE / st. II, rok I, IŚCzTwEiE)
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych PISE
  • Prace pomocnicze przy sieci ITC (m.in. inwentaryzacja adresów MAC i IP)
  • Aktualizacja treści w gablotach na parterze budynku C
  • Pomoc w organizacji grilla ITC
 • Mgr inż. Magdalena Niestrój
  • Układanie planu zajęć (OŚwE st. I, sem. VI i VII / st. II, rok I i II)
  • Opieka nad gablotkami: Zakładu SSSiOZE oraz Wyjazdy zagraniczne pracowników
  • Praca w zespole konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem"
 • Mgr inż. Michał Palacz
  • Opieka nad klastrem "Norweskim"
  • Sekretarz egzaminów inżynierskich
  • Przydzielanie dostępu do komputerów studenckich
 • Mgr inż. Petela Karolina
  • Opieka nad tableau
  • Opiekun gablotki OŚwE, staży zagranicznych i wymiany Erasmus
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych, Energetyka, CFaAFE
  • Praca w zespole konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem"
  • Praca w Wydziałowej Komisji Naboru
 • Mgr inż. Marcin Plis
  • Opieka nad gablotką multimedialną
  • Opieka nad gablotką zakładu TGEiC
  • Sekretarz egzaminów dyplomowych, Energetyka, EZiP
  • Praca w zespole konkursu "Czy byłbyś dobrym inżynierem"