Kierunek: Clean Coal Technologies w programie KIC

Studia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki pod auspicjami programu KIC InnoEnergy i w całości prowadzone będą w języku angielskim. Pierwsze dwa semestry realizowane są w Politechnice Śląskiej, a pozostałe dwa, łącznie z pracą magisterską, u jednego z partnerów programu w KTH, Szwecja, KIT, Niemcy lub IST, Portugalia. Program studiów skupia się na wysokoefektywnej i czystej produkcji energii z węgla.

 

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.imiue.polsl.pl/~kic oraz na stronie programu www.kic-innoenergy.com

Kierunek: Inżynieria Środowiska

  • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
  • Energetyka komunalna

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Energetyka

Kierunek: Ochrona Środowiska

Studia międzykierunkowe: Inżynieria Środowiska i Energetyka (Energy and Environemental Engineering) - w całości w języku angielskim

 


Materiały do pobrania