Stopnie i tytuły naukowe
  • mgr inż., Cieplne systemy energetyczne, Energetyka, Politechnika Śląska, 2016 

Temat pracy: "Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu magazynowania

energii w sprężonym powietrzu"

 

  • inż., Procesy i systemy energetyczne, Energetyka, Politechnika Śląska, 2015

Temat projektu: "Analiza układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem

węgla według technologii Shell"

Przebieg pracy zawodowej
  • Doktorant, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, od 10.2016