doktorat1W dniach 29 i 30 stycznia odbyły się egzaminy kwalifikujące na studia doktoranckie prowadzone w ITC. Zgodnie z regulaminem aby egzamin został zaliczony konieczne było uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na wszystkie pytania cząstkowe. W roku akademickim 2018-2019 Instytut będzie najprawdopodobniej dysponował trzema miejscami dla doktorantów. Wyniki oraz dodatkowe informacje zamieszczone zostały w linku poniżej.

 

WYNIKI

 

Ze względu na fakt, iż ostatecznie ilość miejsc na studiach doktoranckich z prawem do pobierania stypendium zostanie ogłoszona przez Dziekana na podstawie naboru na studia I i II stopnia, zgodnie z regulaminem o kolejności przyjęć będzie decydował priorytet tematyki doktoratu oraz wynik egzaminu.