europcommissionW Instytucie Techniki Cieplnej rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu finansowanego z programu Horyzont 2020. Celem projektu o akronimie BIOTRAFO (nr 823969) jest mobilność naukowców oraz transfer wiedzy zgodnie z zasadami mechanizmu MSCA-RISE. W tym przypadku badania będą dotyczyły projektowania i stosowania wysokowydajnych, kompaktowych transformatorów mocy zanurzonych w biodegradowalnych płynach. W ten sposób wyniki projektu będą użyteczne dla całego środowiska związanego z przemysłem transformatorów mocy, co jest bezpośrednio związane z celami programu, a zatem ustanowieniem sieci współpracujących instytucji na rzecz poszerzenia wiedzy i rozwoju tego typu urządzeń wykorzystujących biodegradowalne oleje.

 

Beneficjentami i partnerami w projekcie są pracownicy i doktoranci z instytucji badawczych oraz firm z krajów Unii Europejskiej:
Universidad de Cantabria (Hiszpania)
Politechnika Śląska
Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania)
University of Manchester (Wielka Brytania)
Universita degli Studi di Roma La Sapienza (Włochy)
Universitaet Stuttgart (Niemcy)
Sea Marconi Technologies Di Vander Tumiatti (Włochy)
Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (Turcja)

 

oraz z krajów partnerskich z Ameryki Południowej i Azji:
Universidad Nacional Del Litoral (Argentyna)
Universidad De Piura (Peru)
Universidad Del Valle (Kolumbia)
Kyushu Kogyo Daigaku (Japonia)
Tadeo Czerweny (Argentyna)

 

Politechnikę Śląską reprezentują naukowcy z dwóch Wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Elektrycznego. Liderem pierwszego pakietu roboczego projektu oraz koordynatorem grupy z naszej uczelni jest Jacek Smołka, a opiekunem grupy z Wydziału Elektrycznego jest Mariusz Stępień.

 

BIOTRAFO_Kick-off_Group Photo_01.JPG