-Silniki Stirlinga -Ekspandery   -Modele zero-wymiarowe silników cieplnych   -Finite time thermodynamics   -Mikrokogeneracja