nagrodaZ przyjemnością informujemy, że troje studentów będących częścią grupy badawczej z Katedry Techniki Cieplnej: Edyta Piechnik, Rafał Fingas oraz Wojciech Szwajnoch zostali laureatami Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

 

Studenci zostali nagrodzeni, m.in. za działalność w projektach badawczych CoolFood oraz CO2JetVision, w których bezpośrednio współpracują z dr inż. Michałem Palaczem oraz dr inż. Michałem Haidą. Kierownikami wspomnianych projektów są odpowiednio dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. Pol. Śl. oraz prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak.