NorwayGrants_white_background_with_safe_zone.png

 1 października 2020 roku w Katedrze Techniki Cieplnej rozpoczęto realizację projektu ENTHRAL.
Projekt ENTHRAL - non-invasivE iN-vivo assessmenT Human aRtery wALls (Bezinwazyjne wyznaczanie sztywności
ścian tętnic człowieka in vivo) otrzymał finansowanie w ramach konkursu GRIEG ogłoszonego przez Narodowe
Centrum Nauki a finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu
„Badania”. Celem programu jest rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy
badawczej, podnoszenie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wspieranie rozwoju młodych
naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.

 

O Projekcie:
Zesztywnienie ścian naczyń krwionośnych jest przede wszystkim rezultatem procesu starzenia się organizmu. W jego
wyniku powiększa się średnica dużych arterii i grubość ich ścianek. Pomiar sztywności systemu tętniczego jest
wartościowym wskaźnikiem używanym przez kardiologów w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego.
Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnej techniki pomiaru lokalnej sztywności ścian naczyń tętniczych. W
pierwszym etapie metoda testowana jest na specjalnie skonstruowanej instalacji (fantomie). Finalnym etapem
projektu będzie wykonanie eksperymentu medycznego, w którym przy pomocy skanera USG mierzone będą
odkształcenia ścian tętnicy szyjnej pod wpływem cyklicznych zmian ciśnienia wywołanych skurczem mięśnia
sercowego. Z tych deformacji wyznaczona będzie sztywność ścian tętnicy.

 

Projekt realizowany będzie od 1.10.2021 do 31.09.2023 przez konsorcjum naukowo-medyczne w składzie:
- Politechnika Śląską - Promotor (Lider) projektu
- Norwegian University of Science and Technology – Partner norweski
- Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach – Partner medyczny projektu

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki, członek koresp. PAN. Kierownikiem zespołu
norweskiego jest prof. Leif Rune Hellevik, zespołem gliwickiego szpitala kieruje kardiolog dr n. med. Adam Golda.
W Politechnice Śląskiej projekt będzie realizowany przez zespół Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab
Katedry Techniki Cieplnej. Głównymi wykonawcami i koordynatorami pakietów roboczych WP1 i WP2 będą
członkowie tego zespołu – dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ oraz dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ.
Ponadto w projekcie wezmą udział pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej, m.in. prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
(Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej) oraz dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ (Katedra Biomechatroniki)
wraz z zespołami.
Budżet projektu finansuje trzyletnie stypendia dla dwóch polskich doktorantów i etat jednego pracownika
naukowego (postdoc).
Projekt realizowany będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr UMO-2019/34/H/ST8/00624.