Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji
procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie
zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury
konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich
autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można
przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2020
a 31 grudnia 2020. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac:
28.02.2021. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na
stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.

konkurs_2020.jpg