IDEA ORAZ CEL KONKURSU

 

Zastosowanie współczesnych technik obliczeniowych pozwala na znaczące zmniejszenie  kosztów wytwarzania nowych produktów oraz skrócenie czasu przygotowania procesu technologicznego. Połączenie metod symulacji i optymalizacji jest tanim sposobem obniżenia materiałochłonności konstrukcji i znajdowania najlepszych warunków eksploatacji urządzeń. Właściwie stosowane techniki obliczeniowe pozwalają także zwiększyć bezpieczeństwo personelu oraz obniżyć niekorzystny wpływ procesu na środowisko. Wszystko to powoduje, że narzędzia obliczeniowe odgrywają coraz większą rolę w pracy inżyniera. Wraz z upowszechnianiem się komercyjnego oprogramowania w przemyśle, umiejętność posługiwania się tymi narzędziami jest coraz bardziej poszukiwaną cechą zatrudnianych pracowników.

 

Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Konkurs organizowany jest przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

 

pod auspicjami:

 

European Research Community On Flow, Turbulence And Combustion 

 

we współpracy z:

NAGRODY

 

Nagrody w konkursie są następujące:

  • 1. nagroda - ok. 3000 zł
  • 2. nagroda - ok. 2000 zł
  • 3.-5. nagroda - po ok. 1000 zł

Informacje dodatkowe