Poniższe tematy prezentują obszar badawczy bieżących projektów badawczych, w których będą realizowane prace magisterskie i projekty inżynierskie. Konkretny zakres pracy w danym temacie zależy od bieżącej sytuacji w projekcie, którego dany temat jest częścią.

 

Jestem również zainteresowany tematami proponowanymi przez Dyplomantów, zwłaszcza pracami wykonywanymi dla przedsiębiorstw.

 

Zapraszam do osobistego kontaktu!


  • Temat: Analiza numeryczna strumienic z naturalnym czynnikiem chłodniczym
  • Temat: Analiza numeryczna zaworów rozprężnych z CO2 jako czynnikiem roboczym

  • Temat: Opracowanie modelu numerycznego procesu topienia metali w konwencjonalnym piecu indukcyjnym
  • Temat: Opracowanie modelu numerycznego procesu topienia metali w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem
  • Temat: Opracowanie zredukowanego modelu numerycznego / skupionego modelu rozdzielnicy niskiego napięcia
  • Temat: Efektywne odprowadzanie ciepła z obudowy rozdzielnicy niskiego napięcia

  • Temat: Opracowanie zredukowanego modelu numerycznego chłodzenia silnika elektrycznego
  • Temat: Analiza numeryczna efektywnego chłodzenia silnika elektrycznego
  • Temat: Opracowanie modelu zastępczych właściwości cieplnych elementów silnika elektrycznego