Inż. Wojciech Slósarczyk (absolwent ITC) został laureatem konkursu zorganizowanego przez firmę Fiat Polska i Politechnikę Śląską w konkursie prac dyplomowych magisterskich i doktorskich zrealizowanych na naszej uczelni (edycja 2010).

 

Jednym z wyróżnionych za pracę inżynierską pt. Silesian Greenpower Vehicle - Projekt aerodynamicznego kształtu nadwozia, układu chłodzenia oraz wybranych elementów mechanicznych był właśnie inż. Wojciech Slósarczyk, natomiast promotorem tej pracy był dr inż. Jacek Smołka. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 5 kwietnia 2011 roku w Rektoracie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

 

   
   

 Wojciech Slósarczyk z promotorem

 

 

Dyplom Wojciecha Slósarczyka