doktorat2Zapraszamy na dyżury pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, podczas których będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale:

 

 1. Energetyka (również 100% w języku angielskim!)
 2. Modelowanie Komputerowe (NOWOŚĆ!)
 3. Mechanika i budowa maszyn energetycznych (NOWOŚĆ!)

Dyżury odbywać się będą w okresie od 14 czerwca do 9 lipca w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie MS Teams
(Link do spotkania w MS Teams).

 

W poniedziałek 17 maja 2021 roku odbył się XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę
magisterską dotyczącą Zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-
przepływowych organizowany przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Jury składające
się z przedstawicieli przemysłu oraz profesorów uczelni technicznych wysłuchało prezentacji piątki
finalistów. Jurorzy podkreślili nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich finałowych
prac, ale także sposób ich prezentacji.


Laureatami konkursu zostali:
1. miejsce (dwa): mgr inż. Tomasz Szpartaluk-Kozak (Politechnika Warszawska) oraz mgr inż. Michał
Wilczek (Politechnika Łódzka)
2. miejsce: mgr inż. Filip Kuternowski (Politechnika Poznańska)
3. miejsce: mgr inż. Mateusz Mesek (Politechnika Śląska)
4. miejsce: mgr inż. Julian Kasznia (Politechnika Wrocławska)


Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, których łączna pula wyniosła ponad 17 tysięcy złotych,
ufundowane przez sponsorów konkursu: HITACHI ABB Power Grids, SBB Energy, MESco oraz
Symkom. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom za hojne wsparcie oraz zapraszają
do wzięcia udziału w przyszłorocznej XV edycji konkursu, na którą można zgłaszać prace
magisterskie obronione w 2021 roku.

 

konkursCFD2020.jpg

Szanowni Państwo
 

Już po raz czwarty zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenienie zajęć oraz prowadzących z Katedry Techniki Cieplnej poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Ze względu na system blokowy prowadzenia zajęć ankietę uruchamiamy już teraz a głosowanie będzie trwało do  Dzięki Państwa głosom osoby dobrze prowadzący zajęcia czują się docenieni. Dane zebrane w ankiecie pozwalają nam na ciągłe poprawianie treści oraz formę zajęć. Dla Ciebie to tylko kilka minut czasu a dla nas ważny element do oceny pracowników/doktorantów i bogaty materiał do analizy. Głosowanie trwa do 15 września. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJG4SleqzokOnC2gmnLK-CJvzJBEQGMvnPjH0Y7gx6Zrc_vg/viewform?usp=sf_link

 

Kierownictwo Katedry Techniki Cieplnej

 

*********

 

Ladies and gentlemen

 

It is the fourth time that we ask you to evaluate the classes and the teachers from the Department of Thermal Technology by filling in a short anonymous survey. Due to block system the survey is launched now and will be open until the end of semester. Thanks to your votes, people good at teaching feel appreciated. The data collected in the survey allows us to constantly improve the content and form of classes. For you, it is only a few minutes of time, and for us, it is an important element for the assessment of employees/PhD students and a rich material for analysis. Survey is open until 15th of September.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEvUVTeETtH5SbBZ6s1m1GsSbkfFj_A8pVTiAIpwtObgeDg/viewform?usp=sf_link


Deputy Director of ITT
 
ankieta

 

ogloszenie_18022021.jpg

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DOKTORANT STYPENDYSTA W RAMACH PROJEKTU NCN – konkurs OPUS 14

Nazwa Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – Gliwice

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

 1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub Energetyka.
 2. Status studenta studiów dziennych.
 3. Znajomość programu ANSYS Fluent i umiejętność realizacji obliczeń maszyn wirujących w tym oprogramowaniu z wykorzystaniem takich technik jak: dynamic mesh, sliding mesh i overset mesh.
 4. Podstawowa znajomość jednego z wymienionych języków programowania: fortran, C/C++, Matlab, Octave.
 5. Podstawowa znajomość techniki funkcji użytkownika (UDF – User Defined Functions) w programie ANSYS Fluent.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona stosownym certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) .
 7. W przypadku Kandydatów obcokrajowców biegła znajomość języka polskiego potwierdzona publikacjami w tym języku oraz publiczną prezentacją prac.

 

 

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyła w realizacji zadań projektu NCN OPUS (nr rej. 2017/27/B/ST8/02298, Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych). Do zadań będzie należało między innymi:

 • Rozwijanie metodologii redukcji wymiarowości modeli matematycznych (MOR – Model Order Reduction) turbin wiatrowych.
 • Badanie dokładności Analysis of the accuracy of different methodologies of generation of the reduced order models.
 • Rozwijanie dwu- i trójwymiarowych modeli numerycznych turbin wiatrowych z pionową osią obrotu (VAWT). Rozważane będą turbiny działające w oparciu o siłę nośną oraz opór aerodynamiczny.
 • Analysis, promocja i publikacja wyników projektu.

 

 

 

Termin składania ofert: 24 luty 2021

Dodatkowe informacje:

 • Życiorys i kopia dyplomu uzyskania tytuł zawodowy inżyniera lub kopia protokołu z egzaminu inżynierskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub energetyki. Na życiorysie należy dopisać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 • Informacje o ukończonych praktykach, szkoleniach i kursach oraz posiadanych certyfikatach;
 • List motywacyjny (1/2 strony formatu A4);
 • Aktualny adres e-mailowy.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice; ul. Konarskiego 18 do dnia 24 lutego 2019.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu  dr hab. inż. Zbigniew Buliński.