konkMesc12.2017.jpgInstytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac: 20.01.2017. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.

 

doktorat2W piątek, 22 września 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 200 (Sala Rozpraw Doktorskich) w budynku B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 20 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Marcina Plisa.

 

Temat pracy doktorskiej brzmiał Modelowanie matematyczne obiegu gazowo-parowego na potrzeby diagnostyki cieplnej eksploatacji. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Rusinowski, natomiast na recenzentów zostali powołani: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej oraz Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek z Politechniki Wrocławskiej.

 

Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.


 

doktoratywdrozenioweitc2017.jpgW dniu 10 listopada w MNiSW odbyła się inauguracja pierwszych projektów finansowanych w ramach programu 'Doktoraty wdrożeniowe'. Sumarycznie w całej Polsce realizowanych będzie 377 tego typu doktoratów. Wśród dziesięciu najciekawszych tematów wybranych przez MNiSW znalazł się "Wykorzystanie sieci ciepłowniczych do celów generacji chłodu" który realizowany będzie przez Pana Michała Twaruszkę zatrudnionego w Tauron Polska Energia S.A. Planowanym promotorem przewodu doktorskiego jest Prof. Andrzej Szlęk a planowanym promotorem pomocniczym Dr inż. Magdalena Uliniarz.

doktorat2W dniach 20-25 listopada gościć będzie u nas Prof. Nawin Ryan Nannan z Uniwersytetu Antona de Kom w Surinamie. Gość wygłosi serie wykładów w języku angielskim. Wykłady adresowane są głownie do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, lecz mają charakter otwarty.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wysłuchania wykładów na temat:

1. Biogas based systems. Termin: poniedziałek, 20 listopada, godz. 8.30-10.00, sala C 202,

2. Renewable Energy (Hydropower, geothermal), Termin: poniedziałek 20 listopada, godz 15.00-16.30, sala C204,

3. Gaz mixture properties Termin: wtorek 21 listopada, godz 14.15 – 15.45 sala C109

 

Wszystkie wykłady odbędą się w gmachu przy ulicy Konarskiego 22 (stary Wydział Mechaniczny Energetyczny)

 

Ponadto we wtorek 21 listopada, na zebraniu naukowym Instytutu Techniki Cieplnej o godzinie 12.15, prof. Nannan wygłosi wykład nt nadkrytycznych obiegów ORC. Wykład odbędzie się w sali C 109, gmach jak wyżej.

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych do wysłuchania tego wykładu.

Pobyt prof. Nannana w Gliwicach finansowany jest ze środków programu Erasmus+ akcja KA 107.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką wykładów.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki