Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji
procesów cieplno-przepływowych. Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie
zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury
konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich
autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Na tegoroczną edycję konkursu można
przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1 stycznia 2019 a
31 grudnia 2019. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Termin zgłaszania prac:
30.01.2020. Szczegółowe zasady konkursu oraz plakat w wersji elektronicznej umieszczone są na
stronie domowej www.itc.polsl.pl/konkurs.konkursCFD2019.jpg

nagrodaAbsolwent ITC Mikołaj Mastrowski laureatem konkursu "The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2018". Mgr inż. Mikołaj Mastrowski zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę magisterską "The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2018", organizowanego w ramach działań konsorcjum Progres 3 w kategorii: surowce, energetyka i ochrona środowiska. Promotorami pracy magisterskiej byli dr hab. inż. Jacek Smołka, Prof. w Pol. Śl. oraz Prof. Armin Hafner z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w Norwegii. Wiecej szczegółów na stronie: http://progres3.vsb.cz/en/news/?fbclid=IwAR2RqJVSHFLBPHSHDDZeJT4DoWgpZSnUK53YoIyezjmIigAaPnhtLMekWNg

PBL2018-2.jpgW wyniku przeprowadzonego na Politechnice Śląskiej konkursu 11 projektów interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzą pracownicy oraz studenci Wydziału IŚiE, zakwalifikowanych zostało do realizacji  w ramach Indywidualnych Programów Studiów ze wsparciem finansowym w semestrze zimowym 2019/2020.  

Wśród nich znalazły się 2 projekty których opiekunami są pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej

Technologie symulacyjne w przetwórstwie tworzyw sztucznych (opiekun dr M. Rojczyk).

- Analiza, modelowanie i badanie in vitro przepływu czerwonych krwinek kanałach urządzeń mikroprzepływowych (opiekun główny dr Z. Ostrowski),

Kształcenie w ramach PBL (Project Based Learning) jest zorientowane projektowo i polega za zastąpieniu części zajęć zajęciami polegającymi na realizacji, w niewielkich grupach studenckich (4-6 osób), konkretnych interdyscyplinarnych projektów związanych z ideą Przemysłu 4.0. Kształcenie w formie PBL pozwala na zaangażowanie studentów w badania naukowe i prace rozwojowe oraz umożliwia wykreowanie ich innowacyjnego myślenia.

Projekty są realizowane w ramach III-go konkursu finansowania Indywidualnych Programów Studiów realizowanych w formie PBL w ramach projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

nagrodazostrowski1.jpgRozwiązanie pt. "Urządzenie mikroprzepływowe uFluidics i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo", którego współautorami są dr inż. Ziemowit Ostrowski oraz mgr inż. Maria Gracka, zostało uhonorowane złotym medalem konkursu INTARG oraz nagrodą specjalną Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców. Nagrodzone rozwiązanie jest wynikiem prac interdyscyplinarnego zespołu pracowników Wydziałów AEiI, Chemicznego oraz IŚiE, którego prace koordynuje w ramach Centrum Biotechnologii PŚ dr inż. Sebastian Student (AEiI).

Nagrody przyznane zostały podczas XII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, które odbyły się 4-5 czerwca 2019 r. w Katowicach. Jest to renomowane forum spotkań przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Podczas targów prezentowane są wynalazki i innowacyjne rozwiązania z różnych branż, mających zastosowanie w przemyśle, w ochronie środowiska, w medycynie, a także poprawiające bezpieczeństwo, jakość i higienę życia. Jury, oceniając zgłoszone rozwiązania, brało pod uwagę następujące kryteria: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom zaawansowania – gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne.