Kilka słów o Kole Naukowym IŚEM


Nasze koło działa w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, przy Zakładzie Technik Spalania i Silników Spalinowych. Przez blisko 20 lat działalności przez szeregi koła przewinęło się ponad 300 studentów, doktorantów i wykładowców. Wyjazdy na seminaria naukowe, zorganizowane wycieczki do zakładów przemysłowych oraz spotkania integracyjne, to tylko część ze stałych punktów działalności koła. Organizujemy również zajęcia dodatkowe z przedmiotów takich jak programowanie w językach Fortran, modelowanie w pakiecie Fluent oraz innych przedmiotów cieszących się dużym zainteresowaniem studentów.

Członkami Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji mogą zostać studenci 3 roku specjalności Inżynieria Środowiska oraz Czyste Technologie w Energetyce i Motoryzacji; Zrównoważonych Technologii Ochrony Środowiska w Energetyce; oraz studenci starszych lat w/w specjalności, których specjalizacje są prowadzone przez Instytut Techniki Cieplnej.i Motoryzacji; Zrównoważonych Technologii Ochrony Środowiska w Energetyce; oraz studenci starszych lat w/w specjalności, których specjalizacje są prowadzone przez Instytut Techniki Cieplnej.

Image
O nas